Онкология и Изкуствен интелект

Нов пиридазинон срещу рак на гърдата и промиелоцитната левкемия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
07.03.2019

[rev_slider alias=“home_update_01″][/rev_slider]

През последните 15 години пиридазиноновите производни привличат голямо внимание поради широко разпространените си биологични дейности и фармакологични приложения. Пиридазиноните са добре известни със своите антимикробни, антивирусни, противовъзпалителни и противоракови свойства

Сега клинично проучване се стреми да оцени противораковата активност на ново пиридазиноново производно и го предложи като потенциално антинеопластично средство срещу промиелоцитната левкемия, както и срещу други онкологични заболявания. Pyr-1 цитотоксичността е оценена върху няколко човешки ракови линии, както и върху две неракови  чрез DNS анализ.

Установено е, че Pyr-1 демонстрира мощна цитотоксичност срещу 22 човешки ракови клетъчни линии, проявявайки най-благоприятната селективна цитотоксичност при клетъчни линии от: левкемия (CEM и HL-60), гърда (MDA-MB-231 и MDA-MB-468) и бял дроб (А-549). ), в сравнение с нераковите епителни клетки на MCF-10A на гърдата.

Анализирани са били пътищата за апоптоза/некроза, ROS, състоянието на митохондриите, активирането на каспаза-3, както и профила на клетъчния цикъл.

Двойката hmox-1 РНК и протеинните нива са били също оценени чрез количествени PCR  и Western blotting анализ.

Установено е било, че Pyr-1 индуцира апоптозата при промиелоцитните левкемични клетки, което се потвърждава и от екстрахирането на фосфатидилсерин, където действа и най-добре.

Освен това, Pyr-1 генерира окислителен и протеотоксичен стрес чрез провокиране на натрупването на ROS, което води до свръхекспресия на стрес-свързани hmox-1 тРНК.

1.https://www.bioportfolio.com/resources/pmarticle/2304504/A-new-pyridazinone-exhibits-potent-cytotoxicity-on-human-cancer-cells-via-apoptosis.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0BL6JM1KIsYlJ0K9g1O-d1msHPhNELaPzDFjreGy8T1vOtCrqVWxlw_50
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости