Онкология и Изкуствен интелект

Ново лечебно средство в борбата срещу рака: C2 комбинация от лекарства е била насочена много по-ефективно към раковите клетки

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Новосинтезирано лекарствено средство може да даде нажежда на много раково болни пациенти.

Лечението на рака е толкова трудно, защото за да бъде ефективно то трябва да бъде прилагано във високи дози. Понякога за съжаление тези лечения  често имат странични ефекти върху здравите клетки и могат също да доведат до прогресивна резистентност към лекарствата.

Настоящото изследване анализира 10 вещества в 200 различни комбинации, за да се открие най-подходящата, която наричат C2.

C2 се състои от четири продукта (тубацин, CI-994, ерлотиниб и дазатиниб) и действа, като се прицелва към свръхчислените центрозоми, които се намират само в  туморните клетки. По този начин С2 може да провокира клетъчна смърт, специфична само за туморните клетки, без да уврежда нормалните.

По време на ин витро тестове се е открило, че С2 убива до 20 пъти повече ракови клетки от други комбинации, като същевременно щади здрави клетки.

За да се установи това е била използвана техника за едновременно валидиране. Използвания метод, който е бил разработен в  лабораторията, за да се тестват различни комбинации едновременно in vitro, както върху ракова клетка и върху здрава клетка. Целта беше директно да се сравнят  ефектите от лечението върху двата типа клетки.

Това изследване има голям потенциал за бъдещето при лечението на рак, особено що се отнася до понижаване на дозите. Основната цел е била да се намалят дозите на  лекарствата, за да се избегне резистентност.

Ето защо са създадени нови формули, съставени от няколко нискодозови лечения, които ще  помогнат за постигнето на целта, без да се предизвиква резистетност.

Изследователите планират да продължат своите изследвания, преминавайки от in vivo тестване върху мишки до наблюдение на ефектите на C2 върху цялото тяло.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/16048/c2-combination-targets-cancer-cells-efficiently?fbclid=IwAR19oIS_RwaT0FzSeHOtdj6xCOPDojLwTUIN__HcXu_oP3aKXZlOqHAhUis

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости