Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Нова надежда за пациентите с аденоидно-кистичен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
14.10.2019

Във фаза II на клинично проучване проведено в САЩ е било установено, че приложението на левентиниб при пациенти с прогресирал, рецидивирал или метастатичен аденоиден кистичен карцином, в 15,6% от случайте са отговорили частино, а в 75% от тях са имали стабилно заболяване.

Въпреки това, повече от половината пациенти са спрели приема на  левентиниб поради проблеми свързани с лекарството.

Резултатите са публикувани в Journal of Clinical Oncology.

Отвореното проучване, проведено от изследователи в Cancer Centre Memorial Sloan Kettering, се е
фокусирало върху 32-ма пациенти с рецидивирал или метастатичен аденоидно-кистичен карцином (рядка форма на рак, често възникваща в слюнчените жлези).

Пациентите, които са били на възраст между 38 и 73 години, и са получавали по 24 mg ленватиниб, перорално на ден.

Общо 5-ма пациенти са имали частичен отговор, а 24-ма от тях са имали стабилно заболяване. Средната преживяемост без прогресия е била 17,5 месеца.

Повечето пациенти (66%) са имали туморна регресия, докато един пациент е имал прогресия на заболяването.

Петима пациенти са били отстранени от проучването поради токсичност; девет са оттеглили съгласието си, а още шест бяха отстранени по преценка на наблюдаващия лекар.

Нежеланите странични ефекти са включват хипертония и орална болка.

Проучването е посречнало на предварително определената честота на общ отговор като първична крайна точка, демонстрирайки антитуморна активност с ленватиниб при пациенти с рецидивирал или метастатичен аденоидно- кистичен карцином.

Токсичността на лекарството е била сравнима с тази от предишни изследвания, но все още изисква мониторинг.

Източници на информация:

1.https://jnccn360.org/headandneck/news/lenvatinib-in-adenoid-cystic-carcinoma/?utm_source=Email&utm_medium=Email&utm_campaign=JNCCN360%20Emails%203.9%20Ongoing&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars