Онкология и Изкуствен интелект

Нефармакологични стратегии за управление на чести нежелани ефекти от химиотерапията: систематичен преглед

I.Bivolarski
I.Bivolarski
30.09.2019

В своя статия Kerryann Lotfi-Jam и сътрудници са се опитали да направят разбор на това, до колко може пациентоте, които провеждат химиотерапия да си помогнат при настъпването на нежелани станични ефекти.

Ако сте онкопациент можете да се запознаете с работата им.

Ето и кратък преглед на статията:

Нежеланите ефекти от химиотерапията могат да бъдат тежки и да окажат значително влияние върху качеството на живот.

Едновременно с химиотерапевтичното лечение,  прилагано в амбулаторната обстановка, пациентите трябва да бъдат информирани и за ефективни стратегии за самолечение, за да управляват и повлияят нежеланите  ефекти от лечението.

Съветите за пациенти трябва задължително да се основават на доказателства.

Тази статия предоставя преглед на интервенционните изследвания  в тази област, както и преглед на ефективността на нефармакологични стратегии (за самолечение), оценени при висококачествени рандомизирани контролирани проучвания  (RCT).

Методи

Проведено е било обширно търсене в литература за идентифициране на рандомизирани контролирани проучвания, свързани със стратегии за самолечение за намаляването на оплаквания като: гадене / повръщане, запек, диария,  умора, косопад или мукозит.

Включени са били и проучвания, публикувани в рецензирани списания между 1980 г. и август 2007 г.

Били са изследвани  характеристиките, резултатите и методологичното им качество.

Висококачествените рандомизирани контролирани проучвания са били допълнително анализирани, за да се установи ефективността  на конкретните стратегии за самообслужване (самообучение/самопомощ).

Резултати

Търсенето е идентифицирало 77 рандомизирани контролирани проучвания.

Находките от тях с добро качество са установили ограничена подкрепа за когнитивно разсейване, упражненията, хипнозата, релаксацията и  систематична десенсибилизация за намаляване на гаденето и повръщането, психо-образованието за умора и охлаждане на скалпа (при загубата на коса).

Заключение

Въпреки, че някои стратегии са изглеждали многообещаващи, качеството на рандомизираните контролирани проучвания като цяло е доста ниско, което е затруднило правенето на изводи за ефективността на стратегиите за самообслужване.

Бъдещите проучвания според авторите изискват по-добро проектиране и докладване на методологичните проблеми,които да се установят на базата на  доказателства и да се извлекат препоръки за самолечение при хора, получаващи химиотерапия.

Източници на информация:

1.https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2007.15.9053

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars