Онкология и Изкуствен интелект

Неоадювантната комбинация от кабозантиниб/ниволумаб може да направи резекцията възможна за някои пациенти с рак на черния дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Комбинацията от кабозантиниб и нивомумаб може да направи лечебната хирургия възможна за някои пациенти с рак на черния дроб, които обикновено не се считат за кандидати за операция, според изследване, публикувано в Nature Cancer.

Степен на резекция

Сред 15 души с хепатоцелуларен карцином (HCC) включени в проучването, при които не е имало възможност да бъдат лекувани преди това с операция, лечението с комбинацията е позволило на 12 от тях да преминат успешно хирургично отстраняване на раковото заболяване.

От тези 12 пациенти, 5-ма са ​​имали под 10% или по-малко остатъчен тумор, останал след лечението с лекарства.

Комбинираната терапия предлага така необходимото лечение на хепатоцелуларния карцином (HCC), който представлява повече от 90% от всички първични ракови заболявания на черния дроб и е четвъртата водеща причина за смъртните случаи, свързани с рака в световен мащаб.

По-малко от 30% от случаите на HCC в световен мащаб могат да бъдат хирургично резецирани по време на диагнозата, или поради факта, че черният дроб е твърде увреден или че ракът се е разпространил в тъканите, което прави операцията много трудна.

Хепатоцелуларния карцином е необичаен сред солидните тумори, тъй като за него не е имало системни терапии, използвани за лечението му, които да го направят по-податлив на операция.

Констатациите също така показват, че тази комбинация от лекарства може да подобри честотата при рецидив на рака след операция. Дори сред пациентите, които са имали успешни операции, честотата на рецидив може да бъде 50% или по-висока. В настоящото проучване изследователите са установили, че петимата пациенти, които са претърпели операция и са намалили значително своите тумори, са останали без болест повече от 230 дни досега.

Четири от седемте пациенти, които са нямали значителен туморен отговор, са развили прогресия на заболяването между 56-я и 155-я ден след края на лечението.

Кабозантиниб и ниволумаб са били използвани отделно и в комбинация за лечение на напреднал рак на черния дроб преди.

Изследователите са искали да тестват използването им специално, за да видят дали биха могли да направят повече пациенти допустими за потенциално лечебна хирургия.

Всички пациенти са били набрани от Мултидисциплинарната клиника за рак на черния дроб, където пациентите са били оценявани от множество експерти по хирургия, патология, медицинска онкология и други дисциплини, за да се изготви цялостен план за лечение.

Изследователският екип е разгледал по -отблизо имунния отговор и туморната микросреда в кръвта и тъканните биопсии от пациенти, включени в проучването, за да научат повече за това как хепатоцелуларния карцином реагира или не реагира на комбинираното лечение.

Образната масова цитометрия е позволила на клиницистите да наблюдават множество видове клетки едновременно „и наистина да разберат взаимоотношенията си помежду си„.

Отбелязва се, че отделна агрегация на имунни В -клетки е показателна за отговор на кабозантиниб и ниволумаб, подкрепящ силен
антитуморен отговор. Техниката също така е помогнала на изследователите да видят как близостта на В -клетките и Т -клетките към някои имунни клетки на макрофаги с имуносупресивен ефект е характерна за туморите, които са резистентни към комбинираното лечение.

Придвижвайки се напред, този вид задълбочен поглед върху туморната микросреда може да помогне на клиницистите да търсят лекарства, които насърчават В-клетъчен отговор или да препрограмират имуносупресивни имунни клетки в черния дроб, за да ги направят по-точни към терапията.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/august-2021/neoadjuvant-cabozantinibnivolumab-may-make-resection-possible-for-some-patients-with-liver-cancer/?utm_source=TAP%2DEN%2D080221%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b7

 

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars