Онкология и Изкуствен интелект

Монотерапия и комбинация с Балстилимаб (Balstilimab), показва обещаващи резултати при рецидивирал/метастатичен рак на маточната шийка

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Балстилимаб (Balstilimab), както като единичен агент, така и в комбинация със залифрелимаб е демонстрирал обещаващи обективни нива на отговор, независимо от експресията на PD-L1, и с допустим профил на безопасност при пациентки с рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка.

Констатациите са от две независими проучвания във фаза 2, представени по време на виртуалния конгрес на ESMO през 2020 г., които показват, че PD-1 инхибитор балстилимаб (AGEN2034) като единичен агент и в комбинация с CTLA-4=инхибитора- залифрелимаб (AGEN1884) е демонстрирал обещаващи обективни реакции (ORR), независимо от
експресията на PD-L1 и допустим профил на безопасност при пациенти с рецидивиращ или метастатичен рак на маточната шийка.

В модифицираната популация за намерение за лечение (ITT), едно-агентния балстилимаб е донесъл около 14% ORR, което включва 3 пълни отговора (CR) и 20 частични отговора (PR), а когато е бил изследван в комбинация с залифрелимаб, ORR се е увеличила до 22%, с 8 CR и 23 PR. Освен това средната продължителност на отговора (DOR) е била 15,4 месеца (1,1+ до 15,4) с монотерапия с балстилимаб и не е достигната (1,3+ до 16,6+), когато се е използвал в комбинация.

Презентацията е след съобщение от септември 2020 г. от производителя на балстилимаб, Agenus Inc., в което се посочва, че е започнато подаване на заявление за лиценз за биологични продукти до FDA за балстилимаб като единичен агент за лечение на пациентки с рецидивирал / метастатичен рак на маточната шийка.2

Едното от проучванията във фаза 2, (две от които са били паралелни проучвания с по едно рамо), е оценявало балстилимаб като единично лекарство на 3 mg /kg на всеки 2 седмици (NCT03104699), докато второто го е изследвало при същата доза в комбинация със залифрелимаб в доза 1 mg /kg на всеки 6 седмици (NCT03495882),  при пациентки с рецидивирал/метастатичен рак на маточната шийка. Образното изследване се е провеждало на всеки 6 седмици в продължение на 2 години.

За да бъдат допустими за записване, пациентките е трябвало да са имали хистологично потвърден плоскоклетъчен карцином, аденокарцином или аденосквамозен карцином на шийката на матката, които да са имали рецидив след терапия на базата на платина, измеримо изходно заболяване и ECOG от 0 или 1.

Първичната крайна точка на изпитанието е била ORR измерено чрез RECIST v1.1, оценена от независима комисия за преглед.

Вторичните крайни точки са били преживяемостта без прогресия, общата преживяемост, DOR и безопасността.

Положителността на PD-L1 се е дефинирала като комбиниран положителен резултат на (CPS) от 1% или по-висок.

В проучването с единичения агент 161 пациентки са били включени в популацията на безопасността, а 160 са били в модифицираната популация ITT; 138 пациентки са получили 1 или повече предишни линии на химиотерапия.

Средната им възраст е била 53 години и 47% от пациентките са имали ECOG статус 0. Общо 62% от тях са имали CPS от 1% или по-високо, 63% са имали плоскоклетъчна хистология и 37% са имали аденокарцином /аденосквамозна хистология .

В комбинираното проучване 155 пациентки са били в популацията за безопасност и 119 са получили 1 или повече линии на химиотерапия. Общо 143 пациентки, съставляващи модифицираната ITT популация с измеримо изходно заболяване. Средната възраст е била 50 години и 57% от пациентите са имали ECOG статус от 0. Петдесет и пет процента от пациентките са имали CPS от 1% или по-висока, а 70% са имали сквамозна хистология. Тридесет процента от пациентките са имали аденокарцином / аденосквамозна хистология.

При пациенти, които са получили 1 или повече линии на предшестваща химиотерапия, ORR при едничния агент- балстилимаб е бил 13%, с 3 CR и 15 PR. За тези, които са получили комбинацията и предишната химиотерапия, ORR е бил 20%, с 6 CR и 18 PR.

Когато се стратифицира по хистология, ORR е бил по-висок при пациенти с плоскоклетъчен карцином, които са получили комбинацията (27%) спрямо единичния агент (18%), което предполага предиктор на отговора. За аденокарцином / аденосквамозен / друга хистология, ORR е била 8% за тези на едноагентния балстилимаб и 5% за пациентите на комбинацията.

Освен това, в проучването с монотерапия, ORR е била съответно 19%, 10% и 0% за тези с PD-L1-положително заболяване, PD-L1-отрицателно заболяване и неизвестен статус на PD-L1. В комбинираното проучване тези проценти са съответно 27%, 11% и 21%.

Що се отнася до безопасността, е било установено, че лечението се понася добре като и в двете проучвания и не са идентифицирани нови сигнали за безопасност, като ендокринните нарушения с цялостен клас са били по-чести при комбинацията в сравнение с едноактивния балстилимаб (съответно 20,6% срещу 9,3%).

Комбинираното проучване също така е имало повече нежелани ефекти, свързани с имунитета (irAE), отколкото проучването с едно лекарство.

По-конкретно, стомашно-чревни (GI) нарушения са се наблюдавали съответно в 8,4% и 5,6% от комбинацията и в монотерапията, както и лабораторни аномалии (11,6% срещу 5,6%) и ендокринни нарушения (18,7% срещу 5,0%). Степен 3-та или по-висока, свързана с лечението, са имали нарушения на стомашно-чревния тракт (2,6% при комбинацията срещу 3,1% само с балстилимаб), лабораторни аномалии (съответно 3,9% срещу 1,2%) и нарушения по кожата и подкожната тъкан (1,9% срещу 0.6%).

Предвид ограничените налични лечения за пациентки с рецидивирал/метастатичен рак на маточната шийка, както едно-агетния балстилимаб, така и комбинацията от балстилимаб/залифрелимаб предоставят важни възможности за лечение.

Източник на информация

1. O’Malley DM, Oaknin A, Monk B, et al. Single-agent anti-PD-1 balstilimab or in combination with anti-CTLA-4 zalifrelimab for recurrent/metastatic (R/M) cervical cancer (CC): Preliminary results of two independent phase II trials. Presented at: 2020 ESMO Congress; September 19-21, 2020; virtual. Abstract LBA34.

2. Agenus initiates rolling BLA submission of balstilimab for recurrent/metastatic cervical cancer. News release. Agenus Inc. September 18, 2020. Accessed September 18, 2020. https://bit.ly/35OGfVH.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars