Онкология и Изкуствен интелект

Може ли отговорът при лимфните възли след неоадювантна химиотерапия да предскаже прогнозата при рак на хранопровода?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
01.10.2019

В проучване, публикувано в Annals of Surgery се откриват, че отговорът на лимфните възли към неоадювантната химиотерапия е бил по-ефективен при прогнозирането на рецидив на заболяването, както и на преживяемостта на пациентите с рак на хранопровода, отколкото при отговора на  първичните тумори.

Въпреки, че техниките за изобразяване като компютърна томография (КТ) и ендоскопия често се използват за изследване на първичните тумори при пациенти,  самите те не са полезни при опит за измерване на първични тумори в хранопровода поради неговата форма.

По този начин лекарите се затрудняват да преценят  рецидивите и съответно преживяемостта при пациентите с рак на хранопровода.

Изследователският екип на това изследване се опита да реши този проблем, като  намери друг индикатор за резултатите при пациентите.

Честотата на метастазите в лимфните възли е много висока, особено при напреднал рак на хранопровода в сравнение с други стомашно-чревни ракови заболявания  и следователно, се предполага че отговорът на лимфните възли може да бъде по-полезен от този на първичните тумори за прогнозиране на химиотерапевтичната  ефективност и прогнозата на пациента.

Съответно, целта е била да се определи клиничната полезност на реакциите на лимфните възли към неоадювантната химиотерапия за прогнозиране на дългосрочната преживяемост при пациенти с  метастатичен рак на хранопровода.

Методи и резултати

За да направите това, изследователите са използвали КТ за измерване на метастатичните лимфни възли преди и след неоадювантна химиотерапия при индивиди с  метастатичен рак на хранопровода.

Те са оценили химиотерапевтичния отговор, като са наблюдавали съответните размери на първичните тумори и всички метастатични  лимфни възли, които отговарят на определен набор от критерии.

КT сканиранията, проведени преди и след неоадювантна химиотерапия, са показали силно разминаване в отговора между първичните тумори и метастатичните лимфни  възли при пациенти с рак на хранопровода.

Всъщност е било открито, че всеки лимфен възел е показва различен отговор – дори и тези при един и същ пациент.

По този начин може да бъде полезно  да се разгледат всички метастатични лимфни възли, за да се получи точна оценка на реакцията при неоадювантна химиотерапия.

Реакцията на лимфните възли ще улесни точните прогнози на прогнозата на пациента.

В допълнение към улесняването на прогнозите за  резултатите, тази констатация би могла да допринесе и за оптимизиране на стратегиите за лечение и в крайна сметка да доведе до подобрена преживяемост при  пациентите с метастатичен рак на хранопровода.

Изследователите заключават, че реакцията на лимфните възли на неоадювантната химиотерапия предсказва дългосрочната преживяемост по-точно от първичната реакция на  тумора при пациенти с метастатичен рак на хранопровода.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/News/60317?fbclid=IwAR1coEZSTBardG7mx0Dg_cWz8PG3UCnHEvg2oQFUhJ7tXkwSVLTloptO5i8

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars