Менингиом

Менингиомите са разнообразен набор от тумори, произхождащи от менингите (мембранозните слоеве разположени около централната нервна система). Много от менингиомите нямат никакви симптоми през живота на човек, и дори откритите не се нуждаят от лечение,  различно от периодично наблюдение. Обикновено симптоматичните менингиоми се лекуват с радиохирургия или конвенционална хирургия. Менингиомите са бавно растящи тумори. Някой от … Продължете с четенето на Менингиом