Онкология и Изкуствен интелект

Международен прогностичен индекс (IPI) за Неходжкинов лимфом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Международният прогностичен индекс (IPI) е клиничен инструмент, разработен, за да подпомогне предсказването на прогнозата при пациенти с агресивен Неходжкинов лимфом.

Международен прогностичен индекс (International Prognostic Index)

По една точка се дава за всеки от следните рискови фактори:

1.Възраст над 60 години;
2.Стадии III или IV ;
3.Повишена серумна ЛДХ:
4.ECOG / Zubrod- статус  2, 3 или 4;
5.Повече от 1 екстранодално място

Сумата от дадените точки съответства на следните рискови групи:

I.Нисък риск (0-1 точки) – 5-годишно преживяемост до 73%
II.Нисък среден риск (2 точки) – 5-годишна преживяемост над 51%
III.Високо-среден риск (3 точки) – 5-годишна преживяемост  над 43%

IV.Висок риск (4-5 точки) – 5-годишна преживяемост над 26%

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лимфоми