Онкология и Изкуствен интелект

Лечение на стомашния карцином според стадия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
12.10.2019

Лечение на стомашния карцином според стадия
(Според Американските стандарти)

Стадии:
Стадий 0: Tis N0 M0
Стадий IА: T1 N0 M0
Стадий IВ: T1 N1 M0; T2 N0 M0
Стадий II: T1 N2 M0; T2 N1 M0; T3 N0 M0
Стадий IIIА: T2 N2 M0; T3 N1 M0; T4 N0 M0
Стадий IIIВ: T3 N2 M0
Стадий IV: T 1-3 N2 M0; T4 N1-2 M1

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Stomach_cancer#Staging

Имайте предвид, че стандартите в лечението на определно злокачествено новообразувание могат да се различават по страни!

Лечението на рака на стомаха зависи до голяма степен от това, откъде започва самото новообразувание, разпространило ли се е и докъде се е разпространило.

Фиг.1 TMN класификация на стомашния карцином

Степен 0

Тъй като при стадий 0 ракът е ограничен до вътрешния слой на стомаха и не е засегнал по-дълбоки слоеве, той може да бъдат третиран само с оперативни лечени. Не е необходимо да се прилага химиотерапия или лъчетерапия.

Хирургическата интервенция със субтотална гастректомия (отстраняване на част от стомаха) или тотална (отстраняване на целия стомаха)  често е основното лечение на тези видове рак.

Близки лимфни възли също могат да бъдат отстранени.

Някои малки ракови новообразувания класифицирани със степен 0 могат да бъдат лекувани и чрез ендоскопска резекция.  При тази процедура, ракът се отстранява чрез ендоскоп(навлизащ през хранопровода). Това е честа практика например в Япония,  където рака на стомаха често се открива много рано, още по време на скрининг. В България подобен скрининг почти не се извършва.

Стадий I

Етап IA: При хората в стадий IA с рак на стомаха обикновено изцяло е отстранено злокачественото образувание чрез гастректомия. Близките лимфни възли също са премахнати. Ендоскопската резекция рядко е опция за някои малки  новообразувания в степен T1a. Няма друго лечение необходимо за след операцията.

Етап IB: Основното лечение за този етап на рак на стомаха е хирургичното (обща или субтотална гастректомия).  Химиотерапия (химио) или съчетана химиолъчетерапия може да бъде извършена преди операцията в опит да се  свие рака и да се направи по-лесен за отстраняване.

След операция пациентите, чийто лимфни възли (са отстранени при нея) и не показващи никакви признаци на разпространение  на заболяването, понякога се оставят само за наблюдение (без да се предпиема допълнително лечение).

Има обаче вероятност да се препоръча: съчетано лъчехимиолечение или пък самостоятелна химиотерапия след операцията.  Пациенти, които са били лекувани с химиотерапия преди операция може да получат същия вид химиотерапия (без радиационно лечение,  след операцията).

Ако се установи, че има разпространение на рака в близките лимфните възли, може да се препоръча: лъчелечение, химиотерапия (самостоятелна), или комбинация от двете.

Ако човек е твърде болен (има и други заболявания), за да бъде опериран, то може да му бъде назначена комбинирана лъчехимиотерапия ако я толерира, разбира се. Други възможности включват самостоятелна лъчетерапия или химиотерапия.

Стадий II

Основното лечение за стадий II при рак на стомаха е операцията за отстраняване на всички или на определени части от стомашното тяло, оментума, както и близките лимфни възли.

Много от пациентите може да бъдат лекувани с химиотерапия или лъчехимиотерапия преди операцията, за да се опита свиване на рака и да се направи по-лесен за отстраняване.

Лечението след операцията може да включва химиотерапия (самостоятелно) или лъчехимиотерапия.

Ако човек е твърде болен (има и други заболявания), за да бъде проведена операцията може да бъдат лекуван с лъчехимиотерапия ако може да я понесе. Други възможности включват лъчетерапия или химиотерапия (самостоятелно).

Стадий III

Хирургичното лечение е основното за пациенти на този етап (освен ако те имат и други медицински противопоказания, които ги правят негодни за изпълнението и). Някои пациенти могат да бъдат третирани чрез операция. При други операцията се извършва само за облекчаване на симптомите.

Някои хора могат да получат химиотерапия или лъчехимиотерапия преди операцията, за да се опита свиване на рака което да го направи по-лесно отстраним.

Пациентите, които получават химиотерапия преди операция вероятно ще получат и химиотерапия след нея. Друг лечебен метод е съчетаната химиолъчетерапия.

Стадий IV

Тъй като ракът в стадий IV се е разпространил вече до други органи, пълното излекуване обикновено не е възможно.  Лечението често може да помогне за облекчаване на симптомите. То може да включва:
хирургична операция, като например стомашен байпас или дори субтотална гастректомия в някои случаи, за да се запазят стомаха и  червата от запушване или за да се контролира кървенето.

В някои случаи, чрез лазерен лъч (ендоскопски) може да се унищожи голяма  част от тумора и да се облекчи запушването без операция. При необходимост може да се постави стент на мястото, където хранопровода и стомаха се срещат, за да се позволи на храната да премине през тях.  Стент може да се постави и между стомаха и тънките черва.

Химиотерапията и/или лъчетерапията могат да помогнат за свиването на рака, както и да облекчат някои от основните му симптоми.

Прицелната терапия също може да бъде полезна при лечение на стомашен рак. Trastuzumab (Herceptin) може да бъде добавен към химиотерапията за пациенти, чиито тумори са HER2-положителни. Ramucirumab (Cyramza) също може да бъде опция в някакъв момент от лечението.  Лекарството може да се прилага самостоятелно или в добавка към химиотерапията.

Поради трудното лечение на този вид рак, днес се въвеждат нови методи за лечение, които се тестват в клинични изпитвания, (контролирани от медицинските власти) и могат да носят полза за пациентите участващи в тях.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение