Онкология и Изкуствен интелект

Лактатдехидрогеназа и рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

ЛДХ и онкологични заболявания

Лактатдехидрогеназата (LDH) представлява ензим, широко експресиран в различни тъкани  и откриващ се в серума, който катализира така наречената интерконверсия на пирувата в лактат по време на гликолизата и глюконеогенеза.

Аберантният енергиен метаболизъм е обща черта на раковите заболявания. В нормалните клетки, когато има наличен кислород, пируватът, получен по време на разпадането на глюкозата, се използва за производство на енергия чрез окислително фосфорилиране.

Обратно, при туморните клетки предпочитанията на метаболизма са пирувата да извърви анаеробния си път независимо от наличието на кислород, което води до неефективно производство на „гориво“ за клетката и образуване високи нива на лактат. Това аномално метаболитно предпочитание е известно като ефектът на Варбург или „аеробна гликолиза“.

ЛДХ се експресира във всички тъкани на човешкото тяло, а неговите А и В субединици, се кодират от два различни гена LDH-A и LDH-B, комбинират се, и така конструират пет изоензима (от LDH1 до LDH5) със селективно разпределение между тъканите и в серума.

Отдавна е известно, че много човешки ракови заболявания имат по-високи нива на LDH от нормалните тъкани.

Повишената ЛДХ може също да бъде и прогностичен туморен маркер при някои солидни тумори, като  колоректалния, назофарингеалния, белодробния карциноми, а същи и за рака на гърдата, простатата, герминативните клетки и меланома.

Серумното ниво на ЛДХ корелира с туморното заболяване (или тумрната тежест) и се смята, че отразява растежа на тумора и неговия инвазивен потенциал.

Отдавна се знае, че ЛДХ е прогностичен фактор за преживяемостта, тъй като е една от петте клинични характеристики, на Международния прогностичен индекс (IPI) за Неходжкиновия лимфом, както и за клесификацията на Memorial Sloan-Kettering (MSKCC) за метастатичния бъбречно-клетъчен карцином.

Определянето на оставащата продължителност на живота е от голямо значение за пациентите с напреднало раково заболяване, както и при ориентацията необходима за най-правилната преценка при евентуалните терапии.

Независимо от вида на първичния рак, ако заболяването е прогресирало, то те имат много общи черти по-между си, като умора и болка, например.

Опасни ли са прекалено високите нива на ЛДХ при онкологични заболявания?

Да! При установяването на екстремно високи нива на ЛДХ в кръвта, Вашия лекар ще говори с Вас и ще Ви разясни последващите стъпки, които са необходими за намаляване на концентрацията му.

Все пак трябва да се има предвид, че високото ниво на серумната лактат дехидрогеназа е лош прогностичен фактор при пациентите с злокачествени заболявания, но връзката му с преживяемостта, специфична за конкретния вид рак, не е много ясна неясна.

В допълнение трябва и да се каже, че, ЛДХ е известен и като маркер за тъканно увреждане, възпаление, хемолиза, както и инфаркт на миокарда.

Източници на информация:

1. Goldman RD, Kaplan NO, Hall TC. Lactic dehydrogenase in human neoplastic tissues. Cancer Res. 1964;24:389–399. [PubMed]
2. Koukourakis MI, Giatromanolaki A, Sivridis E, Gatter KC, Trarbach T, Folprecht G, et al. Prognostic and predictive role of lactate dehydrogenase 5 expression in colorectal cancer patients treated with PTK787/ZK 222584 (vatalanib) antiangiogenic therapy. Clin Cancer Res. 2011;17:4892–4900. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-2918. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
3. Turen S, Ozyar E, Altundag K, Gullu I, Atahan IL. Serum lactate dehydrogenase level is a prognostic factor in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma treated with chemoradiotherapy. Cancer Investig. 2007;25:315–321. doi: 10.1080/07357900701209103. [PubMed] [CrossRef]
4. Jin Y, Ye X, Shao L, Lin BC, He CX, Zhang BB, et al. Serum lactic dehydrogenase strongly predicts survival in metastatic nasopharyngeal carcinoma treated with palliative chemotherapy. Eur J Cancer. 2013;49:1619–1626. doi: 10.1016/j.ejca.2012.11.032. [PubMed] [CrossRef]
5. Albain KS, Crowley JJ, LeBlanc M, Livingston RB. Survival determinants in extensive-stage non-small-cell lung cancer: the Southwest Oncology Group experience. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 1991;9:1618–1626. [PubMed]
6. Hermes A, Gatzemeier U, Waschki B, Reck M. Lactate dehydrogenase as prognostic factor in limited and extensive disease stage small cell lung cancer—a retrospective single institution analysis. Respir Med. 2010;104:1937–1942. doi: 10.1016/j.rmed.2010.07.013. [PubMed] [CrossRef]
7. Tas F, Aydiner A, Demir C, Topuz E. Serum lactate dehydrogenase levels at presentation predict outcome of patients with limited-stage small-cell lung cancer. Am J Clin Oncol. 2001;24:376–378. doi: 10.1097/00000421-200108000-00013. [PubMed] [CrossRef]
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака