Онкология и Изкуствен интелект

Колко време продължава химиолечението?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
30.09.2019

Колко време продължава химиотерапията и как е разпределена?

Ако Ви предстои започването на химиотерапевтичен курс на лечение поради онкологично заболяване, то най-вероятно Ви е обяснено подробно, колко курса на ХТ Ви предстоят и през колко време ще бъдат прилагани.

Нека условно да ги разделим така:

1.Време прекарано в болничното звено (по клинична пътека или процедура);

2.Време от едната химиотерапия до другата.

Тук е момента да Ви обясня, че няма конкретна продължителност на химиотерапията като такава (като курсове), а назначените Ви курсове са според установен във времето статистически метод за брой химиотерапии прилагани по строг стандарт.

За повечето онкологични заболявание курсовете по химиотерапия са около 6 броя за период от 21 до 28 дни от едната до другата ХТ.

В повечето случай са по толкова.

При определени онкологични заболявание може да се наложи провеждането на „разбити“ в кратко време химиотерапии, едната от които се прилага като клинична пътека с престои в болничното отделение, а другата само стационарно, докато приключи.

Една такава ХТ може да бъде назначена в 1-ви ден (например по пътека) и 8-ми ден (пак химиотерапия, но приложена стационарно).

Пак според схемата на лечение дните на терапия могат да обхващат например следната подредба във времето: 1-ви, 8-ми,15-ти, 21-ви, 28-ми ден, с конкретните почивки между тях,

Престоят Ви в болничното отделение за прилагане на химиотерапията може да е от 2 до 5 дни.

Разбира се, при всеки отделен пациент, може да има различия и те да варират както в бройката, така и във времето за приложение. Например при някои пациенти може да има схема от например 12 курса на ХТ, през 14 дни.

При други пациенти с друго онкологично заболяване, може да се наложи да се проведат само 2 курса на лечение например през 28 дни.

Когато постъпите в болничното заведение, където провеждате ХТ, ще Ви бъде обяснено, конкретно колко време ще продължи Вашата химиотерапия.

За информация престоя в болничното заведение е минимум 2 дни за провеждането на химиотерапия по клинична пътека, което не означава, че не може да престоите и 3 или 5 дни.

Имайте предвид, че поради различни административни причини, можете да провеждате химиотерапия само стационарно (като не сте по пътека). Тогава курсът Ви на ХТ, приключва в деня на вливката, която имате.

И все пак, провеждането на химиотерапия се подчинява на определени правила, които трябва да бъдат взети под внимание за Ваше добро.

Те също могат да окажат влияние, върху избора на конкретно приложение на определени като брой курсове.

Ето някои от тях:

1.Видът на рака, който имате;

2.Видът на лечението;

3.Колко добре заболяването Ви се повлиява от лечението;

4.Как лечението Ви кара да се чувствате физически и дори емоционално;

5.Колко напреднал или агресивен е ракът;

6.Вашата възраст;

7.Съпътстващи заболявание, които имате.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение