Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

FDA одобри пембролизумаб с химиотерапия за лечение на първа линия при рак на маточната шийка

На 13 октомври 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри пембролизумаб (Keytruda, Merck) в комбинация с химиотерапия, със или без бевацизумаб, за пациенти с персистиращ, рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка, чиито тумори експресират PD-L1 (CPS ≥1), което бива определено …
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри ерлотиниб при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб с мутация в рецептора на епидермалния растежен фактор

На 18 октомври 2016 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ промени показанията за ерлотиниб (TARCEVA, Astellas Pharm Global Development Inc.) за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), като ограничи употребата само до пациенти, чиито тумори имат специфична мутация в рецепт…
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри лапатиниб/капецитабин за подгрупа пациенти с напреднал рак на гърдата

На 30 април 2007 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комбинация с капецитабин (Xeloda) за лечение на пациенти с напреднал или метастатичен рак на гърдата Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комби…
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри дабрафениб плюс траметиниб за адювантно лечение при меланом с BRAF V600E или V600K мутации

На 30 април 2018 г. Агенцията по храните и лекарствата даде редовно одобрение на дабрафениб (TAFINLAR, Novartis Pharmaceuticals Corp.) и траметиниб (MEKINIST, Novartis Pharmaceuticals Corp.) в комбинация за адювантно лечение при пациенти с меланом, имащи мутации в V6000EBR или V6000EBR., които може …
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри тивозаниб за рецидивиращ или рефрактерен напреднал бъбречноклетъчен карцином

На 10 март 2021 g., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри тивозаниб (Fotivda, инхибитор на киназа), при възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен, авансирал бъбречноклетъчен карцином след две или повече предходни системни терапии. TIVO-3 Ефикасността е била оценена…
I.Bivolarski
2 months ago

FDA одобри атезолизумаб плюс кобиметиниб и вемурафениб за напреднал меланом

На 31 юли 2020 г., FDA одобри атезолизумаб плюс кобиметиниб и вемурафениб за лечение на пациенти с BRAF V600 мутирал-положителен, авансирал меланом. FDA одобри атезолизумаб (Tecentriq) плюс кобиметиниб (Cotellic) и вемурафениб (Zelboraf) за лечение на пациенти с BRAF V600 мутирал, положителен, аванс…
I.Bivolarski
2 months ago

FDA одобри бригатиниб за ALK-положителен, метастатичен, недребноклетъчен рак на белия дроб

На 22 май 2020 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри бригадиниб (ALUNBRIG, ARIAD Pharmaceuticals Inc.) при възрастни пациенти с положителен метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с анапластична лимфома киназа (ALK), както е открито от одобрен от FDA тест. FDA също така …
I.Bivolarski
2 months ago

FDA одобри тукатиниб за пациенти с HER2-положителен метастатичен рак на гърдата

На 17 април 2020 г. Агенцията по храните и лекарствата одобри (TUKYSA, Seattle Genetics, Inc.) в комбинация с трастузумаб и капецитабин за възрастни пациенти с авансирал неоперабилен или метастатичен HER2-положителен рак на гърдата, включително при пациенти с мозъчни метастази, които са получили едн…
I.Bivolarski
2 months ago

FDA одобри талазопариб за gBRCAm HER2-отрицателен, локално авансирал или метастатичен рак на гърдата

На 16 октомври 2018 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри талазопариб (TALZENNA, Pfizer Inc., инхибитор на поли -ADP-рибоза- полимеразата (PARP), за пациенти с увредена или предполагаемо увредена зародишна линия, на BRCA-мутирал (gBRCAm), HER2 -отрицателен, локално авансирал или метаста…
I.Bivolarski
2 months ago

CheckMate 141: Ниволумаб при плоскоклетъчен карцином на Глава и Шия

На 10 ноември 2016 г. Американската администрация по храните и лекарствата е одобрила ниволумаб (OPDIVO Injection, Bristol-Myers Squibb Company) за лечение на пациенти с рецидивирал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN) след прогресия на заболяването на или след терапия…
I.Bivolarski
2 months ago