Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

NSGO-AVANOVA2/ENGOT-ov24: Комбинация от  бевацизумаб плюс нирапариб е удължава преживяемостта без прогресия спрямо самостоятелен нирапариб

В клиничното проучване NSGO-AVANOVA2 /ENGOT-ov24 (фаза II) докладвано в The Lancet Oncology е било открито, че комбинацията от  бевацизумаб плюс нирапариб е удължила преживяемостта без прогресия спрямо самостоятелен нирапариб при жени с чувствителен към платина, рецидивирал рак на яйчника. П...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 days ago

EMILIA:Трастузумаб емтанзин за HER2-позитивен авансирал рак на гърдата

EMILIA е рандомизирано, международно, отворено проучване, фаза 3 проучване за мъже и жени на възраст на 18 или повече години с HER2-позитивен нерезектабилен,  локално напреднал или метастатичен рак на гърдата, които преди това са лекувани с трастузумаб и таксан. Записаните пациенти бяха разп...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
9 days ago

Нефармакологични стратегии за управление на чести нежелани ефекти от химиотерапията: систематичен преглед

В своя статия Kerryann Lotfi-Jam и сътрудници са се опитали да направят разбор на това, до колко може пациентоте, които провеждат химиотерапия да си помогнат при настъпването на нежелани станични ефекти. Ако сте онкопациент можете да се запознаете с работата им. Ето и кратък преглед на статията: ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
12 days ago

Добавянето на бавацизумаб към ерлотиниб не води до подобряване на преживяемостта свободна от прогресия при недребноклетъчен рак на белите дробове

Клинчно проучване във фаза II, докладвано в JAMA Oncology, е открито, че добавянето на бевацизумаб към ерлотиниб не подобрява  значително преживяемостта без прогресия (PFS) при пациенти с напреднал НДКРБД* с мутирал EGFR. Подробности за проучването Многоцентровото проучване е включвало 88 па...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Индивидуализиран режим на Акситиниб след имунотерапия за напреднал бъбречно-клетъчен карцином

Във фаза II проучване, докладвано в The Lancet Oncology, се открива, че индивидуализираните схеми на акситиниб показват активност при пациенти с  локално рецидивирал или метастатичен бъбречноклетъчен карцином, които преди това са получавали имунотерапия с чек-пойнт инхибитор. Въпреки това кр...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Китайско проучване във Фаза II: Пиротиниб и капецитабин подобряват честотата на отговор спрямо лапатиниб /капецитабин при жени с рецидивирал HER2 или метастатичен рак на гърдата

В китайско клинично изпитване във фаза II, докладвано в Journal of Clinical Oncology, се съобщава, че комбинацията от пан-ErbB инхибитора- пиротиниб и капецитабин подобрява  честотата на отговор спрямо лапатиниб/капецитабин при жени с рецидивирал HER2 или метастатичен рак на гърдата, които п...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago