Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Trial Wars

Ентректиниб при ROS1 позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че при интегрирания анализ на три клинични проучвания (фази I/II) са показали висока активност при TRK и ROS1 инхибитора ентректиниб (entrectinib) при  ROS1 позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC). Този анализ е подкрепил одобрението на ент...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 hours ago

COMPASS:Поддържащите пеметрексед /бевацизумаб не са удължили значително общата преживяемост спрямо самостоятелен бевацизумаб при рак на белите дробове

Японско изпитване във фаза III, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на поддържащ пеметрексед към бевацизумаб (bevacizumab) не  подобрява значително общата преживяемост при пациенти с преди това нелекуван, напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД) ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 days ago

NSABP B-47/NRG Oncology trial: Подобрявали добавянето на трастузумаб към адювантна химиотерапия преживяемостта без инвазивна болест при пациенти с негативен HER2 рак на гърдата?

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че NSABP B-47/NRG Oncology trial (фаза III) не е показало полза при неинвазивно-свободната преживяемост (invasive disease–free survival) от добавянето на трастузумаб към адювантна химиотерапия за пациенти с HER2 -негативен рак на гърдата, определен ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a week ago

FDA даде “бърза писта” за проучването PROOF при холангиокарцином

Тази седмица американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предостави "бърза писта" (Fast Track) на инфигратиниб (infigratinib) за пациенти с напреднал или метастатичен холангиокарцином с определена генетична мутация и така даде зелена светлина за назначението на лекарството-сирак при паци...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
8 days ago

Риск от сърдечно-съдови заболявания след лечение с блеомицин / етопозид /цисплатина при герминативно клетъчен рак

В датско проучване, докладвано в Journal of Clinical Oncology се открива, че пациентите, лекувани за герминативно клетъчен рак са показали  увеличение на сърдечно-съдовите заболявания при краткосрочно и дългосрочно проследяване. Подробности за проучването Проучването е включвало 5185-ма паци...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Трастузумаб дерукстекан беше одобрен в САЩ за лечение на HER2 позитивен рак на гърдата

Американската агенция по храните и лекарствата издаде ускорено одобрение за ново лекарство срещу рак на гърдата - трастузумаб дерукстекан (trastuzumab deruxtecan). Лекарството, може да направи лечението на рака на гърдата значително по-евтино и по този начин много по-достъпно за жените по целия с...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 weeks ago