Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Trial Wars

RANGE:Рамуцирумаб плюс доцетаксел удължава преживяесмотта свободна от прогресия при авансиралия уротелиален карцином

Резултатите от изпитването RANGE са били актуализирани, потвърждавайки значителна полза при преживяемостта без прогресия (PFS) при използването на рамуцирумаб (ramucirumab), заедно с доцетаксел за пациенти с локално напреднал  или метастатичен рефрактерен уротелиален карцином, които са рефра...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
yesterday at 07:53 am

BRIM8: Неубедителни дoказателства за адювантния Вемурафениб при резециран BRAF V600 меланом

В международното клинично проучване BRIM8 (фаза III), докладвано в The Lancet Oncology се установяват неубедителни доказателства за ползата от адювантно лечение с вемурафениб при пациенти с мутация в BRAF V600 при меланом.   Подробности за проучването   В двойно-сляпото проучване 498 па...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
9 days ago

Олапариб плюс бевацизумаб като поддържаща терапия при рак на яйчника

Резултатите от клиничното изпитване PAOLA-1/ENGOT-ov25 (фаза III), предполагат, че добавянето на PARP инхибитора- олапариб към бевацизумаб (bevacizumab) може да осигури (подобри?) преживяемост свободна от прогресия за пациентките с диагноза- напреднал рак на яйчниците. Било е установено, че поддъ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

FLAURA: Осимертиниб за първа линия подобрява общата преживяемост при напреднал рак на белия дроб с мутирал EGFR

Лечението на първа линия с осимертиниб е удължило общата преживяемост в сравнение с по-старите тирозин киназни инхибитори- гефитиниб и ерлотиниб при пациенти  с мутирал EGFR рецептор, при напреднал недребноклетъчен рак на белите дробове (NSCLC), според крайните резултати за общата преживяемо...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 weeks ago