Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

FDA даде ускорено одобрение на адаграсиб за KRAS G12C-мутирал, недребноклетъчен рак на белия дроб

На 12 декември 2022 г., Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) даде ускорено одобрение на адаграсиб (Adagrasib, Krazati, инхибитор на семейството на RAS GTPase), за възрастни пациенти с KRAS G12C-мутирал, локално напреднал или метастатичен, недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), …
I.Bivolarski
a year ago

ORIENT-31: Добавянето на биоподобни синтилимаб и бевацизумаб към химиотерапията удължава преживяемостта без прогресия при несквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб

Добавянето на биоподобни синтилимаб и бевацизумаб към химиотерапията при пациенти с напреднал EGFR-мутиран недребноклетъчен рак на белия дроб и след прогресия на заболяването при инхибитори на EGFR В междинен анализ на китайското изпитване ORIENT-31 (във фаза III), описано в The Lancet Oncology, е б…
I.Bivolarski
a year ago

LIBRETTO-001: FDA одобри селперкатиниб за локално напреднал или метастатичен- RET Fusion-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 21 септември 2022 г., Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) издаде редовно одобрение за селперкатиниб (Retevmo) за възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) със сливане на RET гена (чрез FDA- одобрен тест). FDA също така одо…
I.Bivolarski
a year ago

AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15: Сравнение на продължителността на бевацизумаб при първа линия терапия за напреднал рак на яйчниците

В европейското проучване във фаза III (AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15), описано в Journal of Clinical Oncology (Jacobus Pfisterer, MD, PhD, и колеги) не са открили значителна полза за преживяемостта без прогресия с удължаването на лечение с бевацизумаб от 15 до 30 месеца при пациенти, по…
I.Bivolarski
a year ago

POSEIDON trial: Дурвалумаб за първа линия със или без тремелимумаб плюс химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че проучването POSEIDON (фаза III) е показало значително подобрена преживяемост без прогресия и обща преживяемост с добавянето на тремелимумаб и дурвалумаб към базирана на платина химиотерапия за първа линия на лечение на метастатичен недребноклетъчен …
I.Bivolarski
a year ago

CodeBreak 200: Нов стандарт за грижа за втора или трета линия лечение при мутирал KRAS G12C недребноклетъчен рак на белия дроб?

Инхибиторът соторазиб (Sotorasib, KRAS G12C) е удвоил степента на преживяемост без прогресия на 12 месеца и е намалил риска от прогресиране на заболяването или смърт с 34% в сравнение със стандартното лекарство- доцетаксел за Втора линия за пациенти с лекуван преди това недребноклетъчен рак на белия…
I.Bivolarski
a year ago

RELAY: FDA одобри рамуцирумаб плюс ерлотиниб за Първа линия метастатичен недредноклетъчен рак на белия дроб

На 29 май 2020 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ, одобри рамуцирумаб (CYRAMZA, Eli Lilly and Company) в комбинация с ерлотиниб за лечение от първа линия на метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с делеция на екзон 19 на (EGFR) или мутации на екзон 21 (L858R). Ефикас…
I.Bivolarski
a year ago

NEJ009: Добавяне на химиотерапия към гефитиниб при лечение от първа линия на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутации

Актуализирания анализ на японското проучване във фаза III - NEJ009, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че гефитиниб плюс карбоплатин/пеметрексед е бил свързан с удължена преживяемост без прогресия и преживяемост без прогресия 2, но със загуба на значимост в общата полза за прежив…
I.Bivolarski
a year ago
Папиларна фиброеластома

FDA одобри соторасиб – първата таргетна терапия за мутация на рак на белия дроб, считана преди това за резистентна към лекарствена терапия

28 май 2021 г На 28 май 2021 г Администрацията по храните и лекарствата на САЩ одобри Lumakras (sotorasib) като първото лечение за възрастни пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, чиито тумори имат специфичен тип генетична мутация, наречена KRAS G12C, и които са получили поне една предишна с…
I.Bivolarski
a year ago

FDA одобри Мобосертиниб (Mobocertinib) за EGFR Exon 20 Insertion+ при недребноклетъчен рак на белия дроб

15 септември 2021 г FDA одобри Мобосертиниб (Mobocertinib) за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с инсерционни мутации на EGFR екзон 20, открити чрез одобрен от FDA тест, чието заболяване е прогресирало на или след базирана на платин…
I.Bivolarski
a year ago