Онкология и Изкуствен интелект

English

PACIFIC: FDA одобри дурвалумаб след химио- и лъчетерапия за неоперабилен недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий III

На 16 февруари 2018 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри дурвалумаб (Imfinzi, AstraZeneca Inc.) за пациенти с неоперабилен, недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) в стадий III, чието заболяване не е прогресирало след съчетана химио- и лъчетерапия на базата на платина. Одобрението с…
I.Bivolarski
a year ago

Талазопариб (Talazoparib) демонстрира ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен, метастатичен рак на гърдата

Талазопариб (Talazoparib) е демонстрирал ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен метастатичен рак на гърдата. Това проучване е оценявало патологичния отговор на талазопариб самостоятелно в продължение на 6 месеца при пациенти с известен патогенетичен вариант на BRCA линията (gBRCA-позитивен) и опер…
I.Bivolarski
4 years ago