Онкология и Изкуствен интелект

English

Талазопариб (Talazoparib) демонстрира ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен, метастатичен рак на гърдата

Талазопариб (Talazoparib) е демонстрирал ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен метастатичен рак на гърдата. Това проучване е оценявало патологичния отговор на талазопариб самостоятелно в продължение на 6 месеца при пациенти с известен патогенетичен вариант на BRCA линията (gBRCA-позитивен) и опер…
I.Bivolarski
2 years ago