Онкология и Изкуствен интелект

Туморни маркери

Колко точни са Туморните маркери?

Установяването на повишени стойности на някакъв Туморен маркер винаги предизвиква тревога. Настоящата статия ще се опита да изясни, кога има основание за притеснение и дали. Общи сведения за Туморните маркери (Туморни биомаркери) Туморните биомаркери са вещества или процес, който е показателен за на…
I.Bivolarski
4 years ago

Туморен маркер: CA19-9

Въглехидратният антиген 19-9 (СА19-9), известен също и като сиалил-ЛюисА, е тетразахарид, който обикновено се прикрепя  към О-гликаните на повърхността на клетките. Известно е, че играе жизненоважна роля в процесите на разпознаване на клетките от други клетки на организма. Той е и туморен марке…
I.Bivolarski
4 years ago

Туморен маркер CA-15.3

СА 15-3 (carcinoma antigen 15-3, Mucin-1) се използва като туморен маркер и се открива при много видове рак, най-вече при този на гърдата. Той принадлежи към гликопротеините с високо молекулно тегло от около 300 кDa от муцинов тип.  Кодира се от MUC1 гена. В здрав организъм се намира по повърхн…
I.Bivolarski
4 years ago