Онкология и Изкуствен интелект

Саркоми

Всичко за саркомите, причини, видове, прогноза

Плеоморфен недиференциран сарком (Pleomorphic undifferentiated sarcoma)

Плеоморфния недиференциран сарком (съкращение ПНС, още: недиференциран плеоморфен сарком, злокачествена фиброзна хистиоцитома) е вид сарком на меките тъкани. Епидемиология ПНС се разглежда като сарком на меките тъкани развиващ се най-вече края на живота при хората. Рядко възниква при деца. По-често …
I.Bivolarski
5 years ago

Рабдомиосарком (Rhabdomyosarcoma)

Рабдомиосаркомът представлява злокачествено заболяване, което поразява меките тъкани в организма, основно мускулите. Той може да засегне: главата, шията, крайниците и почти всяка една част от тялото. Клетките на този тумор обикновено нарастват много бързо и могат да метастазират в тялото. При възрас…
I.Bivolarski
5 years ago

Фибросарком (Fibrosarcoma)

Фибросарком (Fibrosarcoma) Фибросаркомът е един от най-често срещаните злокачествени тумори, произхождащи от съединителната тъкан.  Среща се при хора на възраст от 30-40 години. Жените боледуват по-често от мъжете. Предпочитана локализация за изява на фибросаркома са меките тъкани на крайниците (бед…
I.Bivolarski
5 years ago

Хондросарком

Хондросарком Хондросаркомът е злокачествено заболяване, съставено от трансформирани клетки произвеждащи хрущял. Около 30% от злокачествените заболявания на скелетната система са хондросаркоми. Сравнително устойчив е на химиотерапия и лъчетерапия. За разлика от другите тумори на костите, които засяга…
I.Bivolarski
5 years ago

Първичен ретикулосарком на костта

Първичен ретикулосарком на костта През 1939 г. първичния ретикулосарком на костта се отделя от саркомът на Юинг като отделна диагноза. Този бластом се отличава не само с морфологични, но и с клиникобиологични особености (по-бавна еволюция и сравнително по-благоприятна диагноза). Ретикулосаркомът на …
I.Bivolarski
5 years ago
Папиларна фиброеластома

Сарком на Юинг (Ewing sarcoma)

Сарком на Юинг Саркомът на Юинг е един от сравнително често срещаните първични злокачествени тумори на скелета и меките тъкани. Засяга предимно възрастовата група между 10 и 25 години. Той е вид рак, който се образува в костта или в меките тъкани. Симптомите могат да включват подуване и болка в мяст…
I.Bivolarski
5 years ago

Синовиален сарком

Синовиалния сарком (известен още като: злокачествена синовиома) представлява рядка форма на рак, който обикновено възниква в близост по ставите на ръцете, краката или врата. Една от най-редките форми на сарком на меките тъкани. Името "синовиален сарком" е въведено в началото на 20 век, тъй като няко…
I.Bivolarski
5 years ago

Липосарком

Липосаркомът (ЛС) е злокачествено заболяване, което се отнася към групата на мезенхимните тумори. Това е рак, който възниква в мастните клетки в дълбоката "мека" тъкан, като тази в бедрото или в ретроперитонеума. ЛС е рядък вид рак, който много прилича на мастните клетки, (когато се наблюдава под ми…
I.Bivolarski
5 years ago

Лейомиосарком

Лейомиосарком Лейомиосаркомите се развиват от гладкомускулните елементи на съдовата стена или от зачатъци на първичния мезенхим. Епидемиология. Лейомиосаркомите на вътрешните органи са чести. В меките тъкани обаче представляват само около 2% от злокачествените тумори. Жените боледуват по-често, отко…
I.Bivolarski
5 years ago

Миксосарком

Миксосаркомите се развиват от първичния мезенхим. Епидемиология Срещат се рядко, в около 1-1,5% от злокачествените тумори на меките тъкани. Наблюдават се във всяка възраст, но най-често между 40 и 50 години. Засягат се по-често жените. Миксосаркомът възниква най-често в подножието и апоневрозите, а …
I.Bivolarski
5 years ago