Онкология и Изкуствен интелект

Саркоми

Всичко за саркомите, причини, видове, прогноза

Пълна класификация на саркомите

Саркомите обикновено се разделят на две основни групи: костни и мекотъканни саркоми, всяка от които има множество подтипове. В САЩ AJCC публикува насоки, които класифицират самите подтипове саркома. Подтипове на костна саркома: 1.Остеосарком 2.Хондросарком 3.Слабо диференцирани кръгло клетъчни тумор…
I.Bivolarski
4 years ago

Какво представлява Саркома на Капоши?

Саркомът на Капоши (СК) представлява вид рак, който може да образува "туморни маси" по кожата, лимфните възли или по други органи. Кожните лезии обикновено са със сив до  виолетов цвят. Те могат да възникнат поединично в определена област или да бъдат широко разпространени из тялото. Лезиите мо…
I.Bivolarski
4 years ago

Дезмопластичен дребно-кръгло клетъчен тумор

Дезмопластичният дребно-кръгло клетъчен тумор представлява агресивен и рядък вид рак, който се среща предимно като туморна "маса" в корема.  Други засегнати части на тялото могат дабъдат лимфните възли, диафрагмата, далака, черния дроб, гръдната стена, черепа, гръбначния мозък, дебелото черво, …
I.Bivolarski
4 years ago

Орална субмукозна фиброза

Оралната субмукозна фиброза (субмукозна фиброза на устната кухина) представлява хронично, премалигнено (1% риски за трансформация)  състояние на устната кухина,  характеризиращо се с юкста-епителна възпалителна реакция и прогресивна фиброза на субмукозните тъкани (lamina propria и по-дълбо…
I.Bivolarski
4 years ago

Алвеоларно мекотъканен сарком

Алвеоларно мекотъканния сарком (АМС), предствлява много рядък вид сарком на меките тъкани, който расте изключиттелно бавно. Възниква главно при деца и млади хора. АМС може да метастазира в други части на тялото, обикновено в белите дробове и мозъка. Има ембрионален мезенхимален произход.  Като …
I.Bivolarski
4 years ago

Хордом

Хордомът е рядка, бавнорастяща неоплазма, за която се смята, че възниква от клетъчни остатъци на нотохордата. Доказателство за това е местоположението на туморите (които се разполагат по протежение на невроаксиса). Хордомите могат да възникнат от костите в основата на черепа, както и навсякъде друга…
I.Bivolarski
4 years ago

Адамантином

Адамантиномът представлява рядък вид рак на костите, който съставлява по-малко от 1% от всички видове рак на костите. Той почти винаги се появява в костите на долната част на крака и включва, както епителна така и остеофиброзна тъкан. Произходът му е неизвестен. Диференцирането между остеофиброзната…
I.Bivolarski
5 years ago

Остеосарком

Остеосаркомът (или остеогенната саркома) е най-често срещаният вид рак на костите, обикновено диагностициран при тийнейджъри и млади хора. Съставен е от примитивно трансформирани клетки с мезенхимен произход и проявява остеобластна диференциация като произвежда злокачествен остеоид. Причината за поя…
I.Bivolarski
5 years ago

Какви са симптомите на синовиалния сарком?

Какви са симптомите на синовиалната саркома (СС)? Симптомите при СС могат варират в зависимост от местоположението на тумора. Те могат да бъдат: 1. Туморна маса възпрепятстваща дадена телесна функция. Например, в областта на главата и шията, тя може да предизвика затруднения при преглъщането и дишан…
I.Bivolarski
5 years ago

Карциносарком

Карциносаркомите представляват злокачествени тумори, които най-общо казано са "смес" от карцином (или епителиален рак) и сарком (или мезенхимален/рак на съединителната тъкан). Карциносаркомите са редки тумори и могат да възникнат в различни органи на тялото като: кожа, хрущяли, слюнчени жлези, бели …
I.Bivolarski
5 years ago