Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Саркоми

Всичко за саркомите, причини, видове, прогноза

Какво представлява Саркома на Капоши?

Саркомът на Капоши (СК) представлява вид рак, който може да образува "туморни маси" по кожата, лимфните възли или по други органи. Кожните лезии обикновено са със сив до  виолетов цвят. Те могат да възникнат поединично в определена област или да бъдат широко разпространени из тялото. Лезиите...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago

Алвеоларно мекотъканен сарком

Алвеоларно мекотъканния сарком (АМС), предствлява много рядък вид сарком на меките тъкани, който расте изключиттелно бавно. Възниква главно при деца и млади хора. АМС може да метастазира в други части на тялото, обикновено в белите дробове и мозъка. Има ембрионален мезенхимален произход.  Ка...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
8 months ago

Остеосарком

Остеосаркомът (или остеогенната саркома) е най-често срещаният вид рак на костите, обикновено диагностициран при тийнейджъри и млади хора. Съставен е от примитивно трансформирани клетки с мезенхимен произход и проявява остеобластна диференциация като произвежда злокачествен остеоид. Причината за ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
9 months ago

Плеоморфен недиференциран сарком (Pleomorphic undifferentiated sarcoma)

Плеоморфния недиференциран сарком (съкращение ПНС, още: недиференциран плеоморфен сарком, злокачествена фиброзна хистиоцитома) е вид сарком на меките тъкани. Епидемиология ПНС се разглежда като сарком на меките тъкани развиващ се най-вече края на живота при хората. Рядко възниква при деца. По-чес...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 years ago