Онкология и Изкуствен интелект

Обезболяване

Какво представлява Морфин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ MORPHINE SOPHARMA 10 mg/ml solution for injection MORPHINE SOPHARMA 20 mg/ml solution for injection МОРФИН СОФАРМА 10 mg/ml инжекционен разтвор МОРФИН СОФАРМА 20 mg/ml инжекционен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка ампула от 1 ml съдържа активно вещество м…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява ДХЦ Контитус?

ДХЦ КОНТИТУС табл. 90 мг. * 50 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДХЦ КОНТИНУС 60 mg таблетки с изменено освобождаване DHC CONTINUS 60 mg modified-release tablets ДХЦ КОНТИНУС 90 mg таблетки с изменено освобождаване DHC CONTINUS 90 mg modified-release tablets дихидрокодеин тартарат (dihydrocodeine …
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява Трамадол?

ТРАМАДОЛ капсули 50 мг. * 30 Листовка: информация за пациента Трамадол СТАДА 50 mg твърди капсули Tramadol STADA 50 mg capsule, hard {Трамадолов хидрохлорид / Tramadol hydrochloride} Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява Виктанил?

Victanyl 25 micrograms/h transdermal patch Виктанил 25 микрограма/час трансдермален пластир Victanyl 50 micrograms/h transdermal patch Виктанил 50 микрограма/час трансдермален пластир Victanyl 75 micrograms/h transdermal patch Виктанил 75 микрограма/час трансдермален пластир Victanyl 100 micrograms/…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява Таргин?

ТАРГИН табл. 40 мг. / 20 мг. * 50 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТАРГИН 5 mg/2,5 mg таблетки с удължено освобождаване TARGIN 5 mg/2,5 mg prolonged-release tablets ТАРГИН 10 mg/5 mg таблетки с удължено освобождаване TARGIN 10 mg/5 mg prolonged-release tablets ТАРГИН 20 mg/10 mg таблетки c удълже…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява Оксиконтин?

ОКСИКОНТИН 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg Таблетки c изменено освобождаване оксикодонов хидрохлорид Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство. -   Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново, -   Ако имате някакви допълнителни въпроси, попита…
I.Bivolarski
2 years ago

Болка при онкоболни

Редакция към януари 2021 г. Причини за възникване на болката при пациенти с рак А. Пряко засягане на тъкани от тумора (70%). 1. Инвазия на онкологичното заболяване в костите; 2. Инвазия или компресия на невронни структури; 3. Запушване на кухи органи; 4. Съдово запупване или инвазия; 5. Язва/и по ли…
I.Bivolarski
2 years ago