Онкология и Изкуствен интелект

Мозъчни тумори

Естезионевробластом

Естезионевробластомът представлява рядък вид рак на носната кухина. Възникващ в горната част на носната кухина, се смята, че той произхожда от сензорните невроепителни клетки, известни и като невроектодермални  обонятелни клетки. Поради местоположението на тумора и неговата близост до черепн...
I.Bivolarski
a year ago

Астроцитом

Астроцитомите са вид рак на мозъка. Те произхождат от определен вид глиални клетки, (или мозъчни клетки с звездовидна форма разположени в главния мозък и наречени астроцити). Този тип тумор обикновено не се разпространява извън мозъка и гръбначния мозък и обикновено не засяга други органи. Астроц...
I.Bivolarski
a year ago

Глиобластом (мултиформен глиобластом)

Глиобластомът, познат още и като мултиформен глиобластом (GBM), е най-агресивният вид рак, водещ началото си от  мозъка. Първоначалните признаците и симптомите при глиобластома са неспецифични. Те могат да включват главоболие, промени в личността, гадене както и симптоми подобни на тези на инсулт...
I.Bivolarski
a year ago

Менингиом

Менингиомите са разнообразен набор от тумори, произхождащи от менингите (мембранозните слоеве разположени около централната нервна система). Много от менингиомите нямат никакви симптоми през живота на човек, и дори откритите не се нуждаят от лечение,  различно от периодично наблюдение. Обикновено...
I.Bivolarski
3 years ago

Шванома

До обособяването на отделна Категория:Мозъчни тумори, Шваномът ще присъства в менюто за Карциноми!!! Шваномът е доброкачествен тумор засягащ обвивката на нервите, състояща се от т.нар. Шванови клетки (Schwann cell), които обикновено произвеждат изолационнaта миелинова обвивка, покриваща периферни...
I.Bivolarski
3 years ago

Невробластом

До обособяването на отделна Категория:Мозъчни тумори, Невробластомът ще присъства в менюто за Карциноми!!! Невробластомът е вид рак, който се образува при някои видове нервната тъкан. Той най-често започва в една от надбъбречните жлези, но също така може да се развие в областта на шията, гърдите,...
I.Bivolarski
3 years ago