Онкология и Изкуствен интелект

Лимфоми

Международен прогностичен индекс (IPI) за Неходжкинов лимфом

Международният прогностичен индекс (IPI) е клиничен инструмент, разработен, за да подпомогне предсказването на прогнозата при пациенти с агресивен Неходжкинов лимфом. Международен прогностичен индекс (International Prognostic Index) По една точка се дава за всеки от следните рискови фактори: 1.Възра…
I.Bivolarski
5 years ago

Лимфоплазматичен малигнен лимфом (макроглобулинемия на Waldenstrom)

ЛМЛ се характеризира е неопластична пролиферация на клетките от В-лимфоцитната серия, които продуцират голямо количество IgM- парапротеини с високо относително тегло (макроглобулини) инфилтрират костния мозък, увреждат нормалната хомопоеза, засягат черния дроб, слезката и лимфните възли, увеличават …
I.Bivolarski
7 years ago

Плазмоцитомен малигнен лимфом (Мултиплен миелом)

Мултипленият миелом е бавнопротичащо злокачествено заболяване, причинено от неспирната пролиферация на плазматичните клетки, които инфилтрират и разрушават костите и другите вътрешни органи, като продуцират големи количества парапротеини, които се задържат в серума, отлагат се в тъканите и водят до …
I.Bivolarski
7 years ago

Фунгоидна микоза (синдром на Алибер-Базин, Mycosis fungoides)

Фунгоидна микоза, известен също като синдром на Алибер-Базин или гранулома фунгоидес е най-често срещаната форма на кожен Т-клетъчен лимфом. Той обикновено засяга кожата, но може да прогресира и във вътрешните органи с течение на времето. Симптомите включват обрив, подутини, кожни лезии и сърбеж по …
I.Bivolarski
7 years ago

Лимфом (преглед)

Лимфомът е вид рак, който започва от клетките на лимфната система (лимфоцитите). Лимфната система е част от имунната система,  която помага натялото да се бори с инфекциите. Тъй като лимфната тъкан се намира всичко във всички органи из цялото тяло, то  лимфомът може да бъде открит почти навсякъде. П…
I.Bivolarski
7 years ago