Онкология и Изкуствен интелект

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

Лечение на стомашния карцином според стадия

Лечение на стомашния карцином според стадия (Според Американските стандарти) Стадии: Стадий 0: Tis N0 M0 Стадий IА: T1 N0 M0 Стадий IВ: T1 N1 M0; T2 N0 M0 Стадий II: T1 N2 M0; T2 N1 M0; T3 N0 M0 Стадий IIIА: T2 N2 M0; T3 N1 M0; T4 N0 M0 Стадий IIIВ: T3 N2 M0 Стадий IV: T 1-3 N2 M0; T4 N1-2 M1 Източн…
I.Bivolarski
5 years ago

MAID

MAID е химиотерапевтичен протокол използван за лечение на саркоми. Състой се от следните лекарствени препарати: 1.Доксорубицин- използва за лечение на рак на гърдата при пациенти с рискови фактори от страна на сърцето. Използва за лечение на рак на яйчника. Той убива туморните клетки, намалява разме…
I.Bivolarski
5 years ago

IFL

IFL представлява химиотерапевтична схема за лечение на някои видове рак, състояща се от едновременното лечение с иринотекан, левковорин (фолиева киселина), и флуороурацил. FOL – Фолиева киселина (или левковорин), предствлява производно на витамин В вещество, което (modulates/potentiates/reduces) нам…
I.Bivolarski
5 years ago

FOLFIRI (Фолфири)

FOLFIRI представлява химиотерапевтична схема за лечение на рак на дебелото черво. Тя се състои от следните лекарства: FOL – Фолиева киселина (или левковорин), предствлява производно на витамин В вещество, което (modulates/potentiates/reduces) намалява страничните ефекти на флуороурацила; F – Флуороу…
I.Bivolarski
5 years ago

FOLFIRINOX (Фолфиринокс)

FOLFIRINOX представлява химиотерапевтична схема изплзвана в медицинската онкология за лечение на напреднал рак на панкреаса. Тя се състой от следните четири лекарства: FOL - Калциев фолинат (или левковорин), предствлява производно на витамин В вещество, което (modulates/potentiates/reduces), което м…
I.Bivolarski
5 years ago

НАРЕДБА № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „Медицинска онкология“

НАРЕДБА № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт "Медицинска онкология" Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 60 от 3.08.2010 г., изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г. Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медиц…
I.Bivolarski
5 years ago