Онкология и Изкуствен интелект

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

Хипертермична терапия

ХИПЕРТЕРМИЧНА ТЕРАПИЯ Хипертермичната терапия представлява експериментална форма на лечение на рак, която използва локално или цялостно приложение на топлинна енергия. Интензивното нагряване предизвика денатурация и коагулация на клетъчните протеини, като по този начин бързо се убиват клетките в тум…
I.Bivolarski
3 years ago

Адювантна химиотерапия

Ако след оператино лечение на някакво онкологично заболяване сте чули термина Адювантна химиотерапия, то трябва да знаете следното: Адювантната химиотерапия, представлява лечение, което се прилага непосредствено след операция от основното онкологично заболяване, и цели за да се максимизира ефективно…
I.Bivolarski
3 years ago

Химиотерапевтична схема: Доксорубицин/Циклофосфамид

Терапевтичната схема се състои от следните вещества:  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Доксорубицин Други имена на химиотерапевтиците: Миосет и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на гърдата при жени/мъже За коя линия се използва: Използва се при I линия химиотерапия при HER2-негативни па…
I.Bivolarski
3 years ago

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид/Таксан (Epirubicin/Cyclophosphamide/Taxane-EC-T)

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид(Epirubicin/Cyclophosphamide) Таксан- Доцетаксел или Паклитаксел Терапевтичната схема се състои от следните вещества: Епирубицин (C27H29NO11)  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Docetaxel (C43H53NO14) или Paclitaxel (C47H51NO14) Други имена на химиотерапе…
I.Bivolarski
3 years ago

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат (ФОЛФОКС/ FOLFOX)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Флуороурацил (C4H3FN2O2)  Оксалиплатина (C8H14N2O4Pt ), Калциев Фолинат (C20H23N7O7) При коя локализация се ползва: Карцином на дебелото и право черво Други имена на химиотера…
I.Bivolarski
3 years ago

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Епирубицин/Циклофосфамид (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide-CEF)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/ Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-FEC/ CEF) Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Епирубицин (C27H29NO11) Флуороурацил (C4H3FN2O2) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на химиотерапевтиците: Еписиндан и Ендоксан Пр…
I.Bivolarski
3 years ago

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-EC)

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-EC) Терапевтичната схема се състои от следните две вещества: Епирубицин (C27H29NO11) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на химиотерапевтиците: Еписиндан и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на гърд…
I.Bivolarski
3 years ago

Колко време продължава химиолечението?

Колко време продължава химиотерапията и как е разпределена? Ако Ви предстои започването на химиотерапевтичен курс на лечение поради онкологично заболяване, то най-вероятно Ви е обяснено подробно, колко курса на ХТ Ви предстоят и през колко време ще бъдат прилагани. Нека условно да ги разделим така: …
I.Bivolarski
3 years ago

Информация за пациентите започващи химиотерапия за рак на белия дроб в КОЦ-Бургас

Административна част Следвате следната последователност: Оперативна интервенция->Хистология->Регистрация в Онкоболница->Общ онкокомитет->Дата за започване на лечение->Провеждане на стадиращи изследвания->Стартиране на лечението->Провеждане на лечението по определена схема->За…
I.Bivolarski
3 years ago