Онкология и Изкуствен интелект

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

Галунисертиб

Галунисертиб (Galunisertib, LY2157299) е малко молекулярно експериментално лекарство за рак, разработвано от Eli Lilly. Той е инхибитор на TGF-b. Разработката му от Eli Lilly е била прекратена през януари 2020 г. Галунисертиб е бил изследван във фаза II на клинично проучване за лечение на хепатоцелу…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява дебълкинг хирургията? (или циторедукция)

Хирургията за премахване на обема (или още циторедукция) представлява операция, при която се намалява количеството на тумора в тялото. За много видове ракови заболявания най-добрият хирургичен метод е премахването на целия тумор или всички възможни тумори. Въпреки това, някои видове рак са твърде ши…
I.Bivolarski
2 years ago

Как действа Амигдалинът в клетките?

Част 1 Приложението на много лечения целящи премахването на раково заболяване се прилагат от пациенти със злокачествени заболявания. Огромната информация за едно или друго "чудодейно" лекарствено средство може да доведе до опорочаване на цялостното лечение при такива хора. Много опасно за здравето м…
I.Bivolarski
3 years ago

Механизъм на действие на Антиметаболитите при раковите заболявания

Антиметаболитите са синтетични аналози на нормалните метаболити в организма и действат конкурентно, за да ги „измамят“ или „изместят“ от клетъчните процеси. Метотрексатът, например е антагонист на фолиевата киселина и конкурентно инхибира дихидрофолат редуктазата, предотвратявайки синтеза на тетрахи…
I.Bivolarski
3 years ago

Какво представлява Криоаблацията?

Криоаблацията е метод, който се прилага успешно за лечението на ракови заболявания с екстремно ниски температури. По време на нея през кожата се вкарва тънка игла (наподобяваща много тънка пръчица), директно в раковото образувание. В криоиглата се изпомпва газ, за да се замрази тъканта. След това се…
I.Bivolarski
3 years ago

Какво представляват ароматазните инхибитори?

Ароматазните инхибитори са вид хормонална терапия за пациенти с рак на гърдата, (и по-точно за тези, които имат рак на гърдата с положителни естрогенни рецептори- ER+). Ароматазните инхибитори намаляват  циркулиращия естроген в тялото на пациента, като блокират ензим, наречен ароматаза и така с…
I.Bivolarski
3 years ago
Папиларна фиброеластома

Видове лечение при рак на панкреаса: Хирургични методи

Тази статия ще се опита да обясни различните видовете лечения, които са стандарт за грижа при рак на панкреаса. „Стандарт на грижа“ означава, че това са най-добрите известни методи на лечение. Това са и видовете лечения, за които е доказано, че са най-ефективни на базата на доказателства, проведени …
I.Bivolarski
3 years ago

Методи за приложение на противотуморните препарати

След създаването на всеки нов противотуморен препарат послед­ният се подлага на щателно фармакологично, експериментално, и токсикологично и клинично изпитване. Една от основните задачи, които решава експерименталното и клиничното изпитване (I фаза) на новия препарат, е определянето на дозата (еднокр…
I.Bivolarski
4 years ago

Транстериална химиоемболизация (TACE) при рак на черния дроб

Емболизацията представлява вид лечение, при което се блокира или забавя кръвоснабдяването на тъкан или орган. Може да се използва за блокиране на притока на кръв към тумор, така че раковите клетки да бъдат унищожени. Когато материалът, използван за блокиране на кръвоснабдяването, доставя и химиотера…
I.Bivolarski
4 years ago

Химиотерапевтична схема: FLOT

Химиотерапевтичен протокол Лекарствения режим за FLOT схемата включва следните лекарства: 5 -флуороурацил, фолиева киселина, оксалиплатина, доцетаксел. Показания за употреба: Аденокарцином на стомаха или гастро-езофагеалната връзка тип I до IV; периоперативна химиотерапия Състояние на пациента: ECOG…
I.Bivolarski
5 years ago