Онкология и Изкуствен интелект

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

Как действа Амигдалинът в клетките?

Част 1 Приложението на много лечения целящи премахването на раково заболяване се прилагат от пациенти със злокачествени заболявания. Огромната информация за едно или друго "чудодейно" лекарствено средство може да доведе до опорочаване на цялостното лечение при такива хора. Много опасно за здравето м…
I.Bivolarski
5 months ago

Механизъм на действие на Антиметаболитите при раковите заболявания

Антиметаболитите са синтетични аналози на нормалните метаболити в организма и действат конкурентно, за да ги „измамят“ или „изместят“ от клетъчните процеси. Метотрексатът, например е антагонист на фолиевата киселина и конкурентно инхибира дихидрофолат редуктазата, предотвратявайки синтеза на тетрахи…
I.Bivolarski
7 months ago

Какво представлява Криоаблацията?

Криоаблацията е метод, който се прилага успешно за лечението на ракови заболявания с екстремно ниски температури. По време на нея през кожата се вкарва тънка игла (наподобяваща много тънка пръчица), директно в раковото образувание. В криоиглата се изпомпва газ, за да се замрази тъканта. След това се…
I.Bivolarski
7 months ago

Какво представляват ароматазните инхибитори?

Ароматазните инхибитори са вид хормонална терапия за пациенти с рак на гърдата, (и по-точно за тези, които имат рак на гърдата с положителни естрогенни рецептори- ER+). Ароматазните инхибитори намаляват  циркулиращия естроген в тялото на пациента, като блокират ензим, наречен ароматаза и така с…
I.Bivolarski
a year ago
Папиларна фиброеластома

Видове лечение при рак на панкреаса: Хирургични методи

Тази статия ще се опита да обясни различните видовете лечения, които са стандарт за грижа при рак на панкреаса. „Стандарт на грижа“ означава, че това са най-добрите известни методи на лечение. Това са и видовете лечения, за които е доказано, че са най-ефективни на базата на доказателства, проведени …
I.Bivolarski
a year ago

Методи за приложение на противотуморните препарати

След създаването на всеки нов противотуморен препарат послед­ният се подлага на щателно фармакологично, експериментално, и токсикологично и клинично изпитване. Една от основните задачи, които решава експерименталното и клиничното изпитване (I фаза) на новия препарат, е определянето на дозата (еднокр…
I.Bivolarski
a year ago

Транстериална химиоемболизация (TACE) при рак на черния дроб

Емболизацията представлява вид лечение, при което се блокира или забавя кръвоснабдяването на тъкан или орган. Може да се използва за блокиране на притока на кръв към тумор, така че раковите клетки да бъдат унищожени. Когато материалът, използван за блокиране на кръвоснабдяването, доставя и химиотера…
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: FLOT

Химиотерапевтичен протокол Лекарствения режим за FLOT схемата включва следните лекарства: 5 -флуороурацил, фолиева киселина, оксалиплатина, доцетаксел. Показания за употреба: Аденокарцином на стомаха или гастро-езофагеалната връзка тип I до IV; периоперативна химиотерапия Състояние на пациента: ECOG…
I.Bivolarski
2 years ago

Хипертермична терапия

ХИПЕРТЕРМИЧНА ТЕРАПИЯ Хипертермичната терапия представлява експериментална форма на лечение на рак, която използва локално или цялостно приложение на топлинна енергия. Интензивното нагряване предизвика денатурация и коагулация на клетъчните протеини, като по този начин бързо се убиват клетките в тум…
I.Bivolarski
2 years ago

Адювантна химиотерапия

Ако след оператино лечение на някакво онкологично заболяване сте чули термина Адювантна химиотерапия, то трябва да знаете следното: Адювантната химиотерапия, представлява лечение, което се прилага непосредствено след операция от основното онкологично заболяване, и цели за да се максимизира ефективно…
I.Bivolarski
2 years ago