пт. юни 21st, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

4 min read

ХИПЕРТЕРМИЧНА ТЕРАПИЯ Хипертермичната терапия представлява експериментална форма на лечение на рак, която използва локално или цялостно приложение на топлинна енергия....

1 min read

Ако след оператино лечение на някакво онкологично заболяване сте чули термина Адювантна химиотерапия, то трябва да знаете следното: Адювантната химиотерапия,...

1 min read

Терапевтичната схема се състои от следните вещества:  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Доксорубицин Други имена на химиотерапевтиците: Миосет и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на...

1 min read

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид(Epirubicin/Cyclophosphamide) Таксан- Доцетаксел или Паклитаксел Терапевтичната схема се състои от следните вещества: Епирубицин (C27H29NO11)  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Docetaxel (C43H53NO14) или Paclitaxel (C47H51NO14)...

1 min read

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Флуороурацил (C4H3FN2O2)  Оксалиплатина (C8H14N2O4Pt ), Калциев Фолинат (C20H23N7O7) При...

1 min read

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/ Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-FEC/ CEF) Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Епирубицин (C27H29NO11) Флуороурацил (C4H3FN2O2) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на...

1 min read

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-EC) Терапевтичната схема се състои от следните две вещества: Епирубицин (C27H29NO11) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на...

1 min read

Административна част Следвате следната последователност: Оперативна интервенция->Хистология->Регистрация в Онкоболница->Общ онкокомитет->Дата за започване на лечение->Провеждане на стадиращи изследвания->Стартиране на лечението->Провеждане на...

Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.