Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

Химиотерапевтична схема: FLOT

Химиотерапевтичен протокол Лекарствения режим за FLOT схемата включва следните лекарства: 5 -флуороурацил, фолиева киселина, оксалиплатина, доцетаксел. Показания за употреба: Аденокарцином на стомаха или гастро-езофагеалната връзка тип I до IV; периоперативна химиотерапия Състояние на пациента: E...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Химиотерапевтична схема: Доксорубицин/Циклофосфамид

Терапевтичната схема се състои от следните вещества:  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Доксорубицин Други имена на химиотерапевтиците: Миосет и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на гърдата при жени/мъже За коя линия се използва: Използва се при I линия химиотерапия при HER2-негативни...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
8 months ago

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Епирубицин/Циклофосфамид (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide-CEF)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/ Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-FEC/ CEF) Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Епирубицин (C27H29NO11) Флуороурацил (C4H3FN2O2) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на химиотерапевтиците: Еписиндан и Ендоксан...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
8 months ago

Колко време продължава химиолечението?

Колко време продължава химиотерапията и как е разпределена? Ако Ви предстои започването на химиотерапевтичен курс на лечение поради онкологично заболяване, то най-вероятно Ви е обяснено подробно, колко курса на ХТ Ви предстоят и през колко време ще бъдат прилагани. Нека условно да ги разделим так...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
10 months ago