Онкология и Изкуствен интелект

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

Методи за приложение на противотуморните препарати

След създаването на всеки нов противотуморен препарат послед­ният се подлага на щателно фармакологично, експериментално, и токсикологично и клинично изпитване. Една от основните задачи, които решава експерименталното и клиничното изпитване (I фаза) на новия препарат, е определянето на дозата (едн...
I.Bivolarski
4 months ago

Транстериална химиоемболизация (TACE) при рак на черния дроб

Емболизацията представлява вид лечение, при което се блокира или забавя кръвоснабдяването на тъкан или орган. Може да се използва за блокиране на притока на кръв към тумор, така че раковите клетки да бъдат унищожени. Когато материалът, използван за блокиране на кръвоснабдяването, доставя и химиот...
I.Bivolarski
7 months ago

Химиотерапевтична схема: FLOT

Химиотерапевтичен протокол Лекарствения режим за FLOT схемата включва следните лекарства: 5 -флуороурацил, фолиева киселина, оксалиплатина, доцетаксел. Показания за употреба: Аденокарцином на стомаха или гастро-езофагеалната връзка тип I до IV; периоперативна химиотерапия Състояние на пациента: E...
I.Bivolarski
a year ago

Хипертермична терапия

ХИПЕРТЕРМИЧНА ТЕРАПИЯ Хипертермичната терапия представлява експериментална форма на лечение на рак, която използва локално или цялостно приложение на топлинна енергия. Интензивното нагряване предизвика денатурация и коагулация на клетъчните протеини, като по този начин бързо се убиват клетките в ...
I.Bivolarski
a year ago

Адювантна химиотерапия

Ако след оператино лечение на някакво онкологично заболяване сте чули термина Адювантна химиотерапия, то трябва да знаете следното: Адювантната химиотерапия, представлява лечение, което се прилага непосредствено след операция от основното онкологично заболяване, и цели за да се максимизира ефекти...
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Доксорубицин/Циклофосфамид

Терапевтичната схема се състои от следните вещества:  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Доксорубицин Други имена на химиотерапевтиците: Миосет и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на гърдата при жени/мъже За коя линия се използва: Използва се при I линия химиотерапия при HER2-негативни...
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид/Таксан (Epirubicin/Cyclophosphamide/Taxane-EC-T)

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид(Epirubicin/Cyclophosphamide) Таксан- Доцетаксел или Паклитаксел Терапевтичната схема се състои от следните вещества: Епирубицин (C27H29NO11)  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Docetaxel (C43H53NO14) или Paclitaxel (C47H51NO14) Други имена на химиотер...
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат (ФОЛФОКС/ FOLFOX)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Флуороурацил (C4H3FN2O2)  Оксалиплатина (C8H14N2O4Pt ), Калциев Фолинат (C20H23N7O7) При коя локализация се ползва: Карцином на дебелото и право черво Други имена на химиот...
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Епирубицин/Циклофосфамид (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide-CEF)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/ Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-FEC/ CEF) Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Епирубицин (C27H29NO11) Флуороурацил (C4H3FN2O2) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на химиотерапевтиците: Еписиндан и Ендоксан...
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-EC)

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-EC) Терапевтичната схема се състои от следните две вещества: Епирубицин (C27H29NO11) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на химиотерапевтиците: Еписиндан и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на г...
I.Bivolarski
a year ago