Онкология и Изкуствен интелект

Лечение

Информация за лечението на раковите/онкологични заболявания.

Какво представляват ароматазните инхибитори?

Ароматазните инхибитори са вид хормонална терапия за пациенти с рак на гърдата, (и по-точно за тези, които имат рак на гърдата с положителни естрогенни рецептори- ER+). Ароматазните инхибитори намаляват  циркулиращия естроген в тялото на пациента, като блокират ензим, наречен ароматаза и така с…
I.Bivolarski
4 months ago
Папиларна фиброеластома

Видове лечение при рак на панкреаса: Хирургични методи

Тази статия ще се опита да обясни различните видовете лечения, които са стандарт за грижа при рак на панкреаса. „Стандарт на грижа“ означава, че това са най-добрите известни методи на лечение. Това са и видовете лечения, за които е доказано, че са най-ефективни на базата на доказателства, проведени …
I.Bivolarski
5 months ago

Методи за приложение на противотуморните препарати

След създаването на всеки нов противотуморен препарат послед­ният се подлага на щателно фармакологично, експериментално, и токсикологично и клинично изпитване. Една от основните задачи, които решава експерименталното и клиничното изпитване (I фаза) на новия препарат, е определянето на дозата (еднокр…
I.Bivolarski
10 months ago

Транстериална химиоемболизация (TACE) при рак на черния дроб

Емболизацията представлява вид лечение, при което се блокира или забавя кръвоснабдяването на тъкан или орган. Може да се използва за блокиране на притока на кръв към тумор, така че раковите клетки да бъдат унищожени. Когато материалът, използван за блокиране на кръвоснабдяването, доставя и химиотера…
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: FLOT

Химиотерапевтичен протокол Лекарствения режим за FLOT схемата включва следните лекарства: 5 -флуороурацил, фолиева киселина, оксалиплатина, доцетаксел. Показания за употреба: Аденокарцином на стомаха или гастро-езофагеалната връзка тип I до IV; периоперативна химиотерапия Състояние на пациента: ECOG…
I.Bivolarski
a year ago

Хипертермична терапия

ХИПЕРТЕРМИЧНА ТЕРАПИЯ Хипертермичната терапия представлява експериментална форма на лечение на рак, която използва локално или цялостно приложение на топлинна енергия. Интензивното нагряване предизвика денатурация и коагулация на клетъчните протеини, като по този начин бързо се убиват клетките в тум…
I.Bivolarski
a year ago

Адювантна химиотерапия

Ако след оператино лечение на някакво онкологично заболяване сте чули термина Адювантна химиотерапия, то трябва да знаете следното: Адювантната химиотерапия, представлява лечение, което се прилага непосредствено след операция от основното онкологично заболяване, и цели за да се максимизира ефективно…
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Доксорубицин/Циклофосфамид

Терапевтичната схема се състои от следните вещества:  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Доксорубицин Други имена на химиотерапевтиците: Миосет и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на гърдата при жени/мъже За коя линия се използва: Използва се при I линия химиотерапия при HER2-негативни па…
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид/Таксан (Epirubicin/Cyclophosphamide/Taxane-EC-T)

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид(Epirubicin/Cyclophosphamide) Таксан- Доцетаксел или Паклитаксел Терапевтичната схема се състои от следните вещества: Епирубицин (C27H29NO11)  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Docetaxel (C43H53NO14) или Paclitaxel (C47H51NO14) Други имена на химиотерапе…
I.Bivolarski
a year ago

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат (ФОЛФОКС/ FOLFOX)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Флуороурацил (C4H3FN2O2)  Оксалиплатина (C8H14N2O4Pt ), Калциев Фолинат (C20H23N7O7) При коя локализация се ползва: Карцином на дебелото и право черво Други имена на химиотера…
I.Bivolarski
a year ago