Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Какво представлява Акофил?

АКОФИЛ флакон 300 мкг / 0.5 мл * 5 ACCORD HEALTHCARE LTD ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Accofil 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) инжекционен или инфузионен разтвор в предварително напълнена спринцовка филграстим (filgrastim) Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 months ago

Дурвалумаб (разширена характеристика на продукта)

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 2 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщав...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 months ago

Какво представлява Казодекс?

Казодекс 50 mg филмирани таблетки бикалутамид Casodex 50 mg film-coated tablets bicalutamide Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago