Онкология и Изкуствен интелект

Изследвания

Осем причини за повишени стойности на PSA (простатно-специфичен антиген)

Простатно-специфичният антиген (PSA) представлява протеин, произведен от клетките на простатната жлеза. Повишените му нива могат да показват злокачествено новообразувание на простатата, но трябва да се спомене, че нивата на PSA могат да бъдат засегнати и от други заболявания, като увеличена простата…
I.Bivolarski
a month ago

Костна сцинтиграфия при онкоболни

Костната сцинтиграфия представлява образен тест, използван за определяне дали раковото заболяване се е разпространило в костите. Изследването може да се назначи: 1.При поставянето на първоначалната диагноза, за да се установи дали костите са здрави, както и да се създадат набор от „базови изображени…
I.Bivolarski
3 months ago

Имунохистохимия (IHC) и In situ хибридизацията (ISH)

Имунохистохимия Имунохистохимията (IHC) е безценен инструмент за откриване, локализация и количествено определяне на антигени в консервирана тъкан за изследователски и  диагностични цели. Този метод е широко използван в диагностиката и изследванията поради неговото удобство, надеждност и гъвкав…
I.Bivolarski
a year ago

Имунохистохимия (IHC) за Her2 с CBE356 антитяло е по-точен предиктор за амплификацията на Her2 гена, отколкото FISH чрез HercepTest при карцином на гърдата.

Увод Свръхекспресията на Her2 (c-erbB-2 ю/neu) при карцинома на гърдата предвижда отговор към анти-Her2 моноклоналното антитяло- трастузумаб, и е свързан  с по-лоша прогноза. Когато се обсъждат пациенти за лечение с трастузумаб, експресията на Her2 протеина се измерва чрез имунохистохимия (IHC)…
I.Bivolarski
a year ago

Изследвания при полипи на дебелото черво

Ако имате симптоми, които да насочат към полипи на дебелото черво то може да Ви  бъдат проведени някои тестове, които да докажат дали това е така. Изследванията, използвани за диагностициране на аденоми, могат да включват: 1.Дигитално ректално изследване (Ректално туше) 2.Колоноскопия; 3.Виртуа…
I.Bivolarski
a year ago

Колко пъти могат да се провеждат КАТ (СТ)?

Колко пъти могат да се провеждат КАТ на човек? Опасно ли е за здравето облъчването от апарата на скенера? Макар и да не се случва сравнително чест, то има случаи в онкологичната практика, които налагат провеждането на няколко последователни КАТ-изследвания на един и същ пациент за много кратко време…
I.Bivolarski
a year ago