Онкология и Изкуствен интелект

Изследвания

Какво представлява простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA)?

Усилията да се оценят и открият диагностични и терапевтични маркери за рак на простатата продължават. Един от тях, простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA), трансмембранен протеин, експресиран във всички видове простатна тъкан, остава полезна диагностична и евентуално терапевтична цел. Простат…
I.Bivolarski
3 years ago

Осем причини за повишени стойности на PSA (простатно-специфичен антиген)

Простатно-специфичният антиген (PSA) представлява протеин, произведен от клетките на простатната жлеза. Повишените му нива могат да показват злокачествено новообразувание на простатата, но трябва да се спомене, че нивата на PSA могат да бъдат засегнати и от други заболявания, като увеличена простата…
I.Bivolarski
3 years ago

Костна сцинтиграфия при онкоболни

Костната сцинтиграфия представлява образен тест, използван за определяне дали раковото заболяване се е разпространило в костите. Изследването може да се назначи: 1.При поставянето на първоначалната диагноза, за да се установи дали костите са здрави, както и да се създадат набор от „базови изображени…
I.Bivolarski
4 years ago

Имунохистохимия (IHC) и In situ хибридизацията (ISH)

Имунохистохимия Имунохистохимията (IHC) е безценен инструмент за откриване, локализация и количествено определяне на антигени в консервирана тъкан за изследователски и  диагностични цели. Този метод е широко използван в диагностиката и изследванията поради неговото удобство, надеждност и гъвкав…
I.Bivolarski
4 years ago

Имунохистохимия (IHC) за Her2 с CBE356 антитяло е по-точен предиктор за амплификацията на Her2 гена, отколкото FISH чрез HercepTest при карцином на гърдата.

Увод Свръхекспресията на Her2 (c-erbB-2 ю/neu) при карцинома на гърдата предвижда отговор към анти-Her2 моноклоналното антитяло- трастузумаб, и е свързан  с по-лоша прогноза. Когато се обсъждат пациенти за лечение с трастузумаб, експресията на Her2 протеина се измерва чрез имунохистохимия (IHC)…
I.Bivolarski
5 years ago

Изследвания при полипи на дебелото черво

Ако имате симптоми, които да насочат към полипи на дебелото черво то може да Ви  бъдат проведени някои тестове, които да докажат дали това е така. Изследванията, използвани за диагностициране на аденоми, могат да включват: 1.Дигитално ректално изследване (Ректално туше) 2.Колоноскопия; 3.Виртуа…
I.Bivolarski
5 years ago

Колко пъти могат да се провеждат КАТ (СТ)?

Колко пъти могат да се провеждат КАТ на човек? Опасно ли е за здравето облъчването от апарата на скенера? Макар и да не се случва сравнително чест, то има случаи в онкологичната практика, които налагат провеждането на няколко последователни КАТ-изследвания на един и същ пациент за много кратко време…
I.Bivolarski
5 years ago