Онкология и Изкуствен интелект

Изледвания

Какво представлява Иглената биопсия?

Иглената биопсия представлява процедура за получаване на проба от клетки от тялото на пациента за лабораторно изследване. Често срещаните процедури за иглена биопсия включват аспирация с тънка игла и кор-биопсия. Биопсията с игла може да се използва за вземане на тъканни или течни проби от мускули, …
I.Bivolarski
2 years ago

Крие ли рискове използването на мамографията при скрининг за рак на млечната жлеза?

Ранното откриване на рака, може да доведе до окончателното му излекуване. Това откриване обикновено е свързано с провеждането на определени образни изследвания, чиято цел е да го открие "навреме". Понякога обаче, считаните за безопасни изледвания могат да доведат и до някой диагностични грешки, коит…
I.Bivolarski
4 years ago

Как фекалните проби могат да помогнат за откриването на рак на дебелото черво

Колоректалният рак е сред водещите причини за смърт от рак по света, но въпреки това е може да е много лесно лечим в 90% от случайте, когато се открие рано. За щастие скринингът при рака на дебелото черво е лесен и удобен. Най-общо фекалната проба, която се взема, проверява дали има  кръв в изп…
I.Bivolarski
4 years ago

Имунохистохимия (IHC) и In situ хибридизацията (ISH)

Имунохистохимия Имунохистохимията (IHC) е безценен инструмент за откриване, локализация и количествено определяне на антигени в консервирана тъкан за изследователски и  диагностични цели. Този метод е широко използван в диагностиката и изследванията поради неговото удобство, надеждност и гъвкав…
I.Bivolarski
4 years ago

Имунохистохимия (IHC) за Her2 с CBE356 антитяло е по-точен предиктор за амплификацията на Her2 гена, отколкото FISH чрез HercepTest при карцином на гърдата.

Увод Свръхекспресията на Her2 (c-erbB-2 ю/neu) при карцинома на гърдата предвижда отговор към анти-Her2 моноклоналното антитяло- трастузумаб, и е свързан  с по-лоша прогноза. Когато се обсъждат пациенти за лечение с трастузумаб, експресията на Her2 протеина се измерва чрез имунохистохимия (IHC)…
I.Bivolarski
5 years ago