Онкология и Изкуствен интелект

За рака

Всичко за раковите заболявания.

Страх от четене на плашеща информация за рака в интернет

Страх от четене на информация за ракови заболявания. Трябва ли да се чете тази информация от всички пациенти? Информацията в интернет за раковите заболяване е обилна и на практика нараства всеки ден. Настояща статия обаче е насочена към това какъв "тип" хора е добре да четат медицинска информация...
I.Bivolarski
2 days ago

Седем вируса, които могат да причинят рак

Вируси, които могат да причинят рак Знае се, че има няколко вируса, които могат да доведат до раково заболяване. Например човешкият папиломен вирус (HPV) може да причини рак на маточната шийка и няколко  други. А вируса на хепатит С може да доведе до рак на черния дроб и неходжкинов лимфом. ...
I.Bivolarski
3 weeks ago

BTRC-GU14-003: Комбинацията от пембролизумаб и бевацизумаб са показали активност при пациенти с метастатичен бъбречно-клетъчен карцином

Статия в Journal of Clinical Oncology разказва, че изпитването BTRC-GU14 003 (фаза Ib /II) открива, че комбинацията от пембролизумаб и бевацизумаб са показали активност при пациенти с метастатичен бъбречно-клетъчн карцином (светло клетъчен). Антиангиогенното лечение е показало, че намалява броя н...
I.Bivolarski
4 weeks ago

PRH / HHEX транскрипционния фактор като лечебна цел при пациенти с холангиокарцином

Лечението на пациенти с холангиокарцином може да се подобри чрез приспособяване на лекарствата към нивата на ключов протеин при хора със заболяването,  според ново изследване, публикувано в Cancer Research. Било е установено, че богатият на пролин- хомеодоменен/хематопоетично експресиран хом...
I.Bivolarski
a month ago

Поставяне на грешна диагноза в онкологията

Понякога поставянето на правилна хистологична диагноза може да бъде предизвикателство, което да даде отражение върху пациента. Статистически в повечето случай се поставя правилна патологична диагноза базирана на хистологията, но понякога може да има разминаване или дори диагнозата да бъде сгрешен...
I.Bivolarski
a month ago

Опасен ли е радонът и защо трябва да се внимава с него?

Какво представлява радона? Опасен ли е радонът и защо трябва да се внимава с него? Според много проучвания между радонът и някои онкологични заболявания може да има връзка. Тук ще се  опитам да отговоря на този въпрос. Радонът е безцветен радиоактивен газ. Той се образува естествено от разпа...
I.Bivolarski
a month ago

Права на пациента

Из Закона за здравето Чл. 81. (1) Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на този закон и на Закона за здравното осигуряване. (2) Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: 1. своевременност, достат...
I.Bivolarski
a month ago

Синдром на горната куха вена при онкоболни

Синдром на горната куха вена при онкоболни (СГКВ) Анатомично горната куха вена е основен кръвоносен съд в тялото на човек. Тя носи кръв от главата, шията, горната част на гръдния кош и ръцете до сърцето. Синдромът сепоявява, когато тази вена е частично блокирана или компресирана. Обикновено е осн...
I.Bivolarski
a month ago

Трябва ли онкоболните да провеждат физиотерапия?

В онкологичната практика се срещат редица въпроси като: Безопасна ли е физиотерапията при онкоболни? Може ли да причини някакви проблеми? Може ли да доведе до прогресия на раковото заболяване? Това са все въпроси на които ще се опитаме да дадем отговори. Тези въпроси могат да бъдат модифицирани и...
I.Bivolarski
a month ago

Мутации, причиняващи Сарком на Юинг

Саркомът на Юинг обикновено не се унаследява, но може да възникне от мутация в клетките на организма, която да настъпи след зачеването. Тази промяна се нарича соматична мутация. Приблизително 3 на 1 милион деца всяка година се диагностицират със саркома на Юинг. Изчислено е, че в САЩ около 250 де...
I.Bivolarski
2 months ago