Онкология и Изкуствен интелект

За рака

Всичко за раковите заболявания.

IMpower010: Данните за ранна преживяемост дават предимство на атезолизумаб пред най-добрата поддържаща терапия при резециран недребноклетъчен рак на белия дроб с експресия на PD-L1 ≥ 50%

Ранните резултати от проучването IMpower010 са показали, че общата тенденция на преживяемост, благоприятстваща адювантното лечение с атезолизумаб спрямо най-добрата поддържаща грижа при пациенти с PD-L1–положителен (туморна експресия ≥ 1%), в стадии II–IIIA (UICC/AJCC, 7-мо издание), резециран, недр…
I.Bivolarski
3 months ago

KEYNOTE-042: Пембролизумаб от първа линия срещу химиотерапия, при авансирал PD-L1–позитивен, недребноклетъчен белодробен карцином без промени в EGFR/ALK

Общата преживяемост след 5 години в проучването KEYNOTE-042 се запазва Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава че, 5-годишното проследяване на проучването KEYNOTE-042 е показало поддържане на общата полза за преживяемостта с пембролизумаб от първа линия срещу химиотерапия при пациенти с недре…
I.Bivolarski
4 months ago

NADIM II: Неоадювантната химио-имунотерапия подобрява преживяемостта при резектабилен, недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий IIIA

При пациенти с резектабилен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) в стадий IIIA, добавянето на неоадювантен ниволумаб към базирана на платина химиотерапия значително подобрява общата преживяемост в сравнение с самостоятелната неоадювантна химиотерапия, според данни, представени от Mariano Prove…
I.Bivolarski
5 months ago

FDA одобри кризотиниб на капсули

На 11 март 2016 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ одобри капсули кризотиниб (Xalkori, Pfizer, Inc.) за лечение на пациенти с метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, чиито тумори са ROS1-положителни. Кризотиниб (Crizotinib) е бил одобрен за първи път през 2011 г. за лечение …
I.Bivolarski
7 months ago

POLO: Поддържащо лечение с Олапариб срещу плацебо при метастазирал рак на панкреаса с BRCA мутация: Анализ на общата преживяемост от проучването POLO

Статия в Journal of Clinical Oncology, съобщава, че окончателният анализ на общата преживяемост на проучването POLO (фаза III) не е показал значителна разлика между поддържащата група на олапариб спрямо групата на плацебо при пациенти с BRCA -мутирал метастатичен рак на панкреаса. Дългосрочната преж…
I.Bivolarski
7 months ago

Европейски план за борба с рака (2021)

ПЛАН ЗА БОРБА С РАКА В ЕВРОПА: ВЪВЕДЕНИЕ По един или друг начин ракът засяга всеки от нас. През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани със заболяването, а други 1,3 млн. души са загубили живота си в резултат на него1 . Ракът е индивидуална диагноза, която не само има значително …
I.Bivolarski
8 months ago

Какви са симптомите при синовиалния сарком?

В ранните си етапи синовиалния сарком може да не причини никакви забележими признаци или симптоми, които да накарат човек да потърси медицинска помощ. Въпреки това, все пак туморът нараства по размери, и в определен момент засегнатите хора могат да забележат "бучка" или "подуване" в областта на край…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Леналидомид?

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Твърда капсула (капсула) Леналидомид Accord 2,5 mg твърди капсули Желатинови твърди капсули размер "5", с дължина приблизително 11,0 mm до 11,8 mm, сиво капаче и непрозрачно бяло тяло, с надпис "LENALIDOMIDE", отпечатан върху капачето в черно и "2,5 mg", отпечатано върху тялото в з…
I.Bivolarski
a year ago

Лекарство за артрит се бори с химиорезистентността при рак на панкреаса

Американското онкологично дружество оценява риска от рак на панкреаса през целия живот на човек на около 1 на 64. Панкреатичният дуктален аденокарцином (PDAC) представлява 90% от рака на панкреаса. PDAC е четвъртата водеща причина за смърт, свързана с рак, а 5-годишната преживяемост от е само 8%. По…
I.Bivolarski
a year ago

Лекарство за артрит се бори с химиорезистентността при рак на панкреаса

Американското онкологично дружество оценява риска от рак на панкреаса през целия живот на човек на около 1 на 64. Панкреатичният дуктален аденокарцином (PDAC) представлява 90% от рака на панкреаса. PDAC е четвъртата водеща причина за смърт, свързана с рак, а 5-годишната преживяемост от е само 8%. По…
I.Bivolarski
a year ago