Онкология и Изкуствен интелект

Карциноид

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.03.2019

До обособяването на Категория: Невроендокринни тумори, Карционоидът ще присъства в раздел Карциноми.

Карциноидът (също карциноиден тумор) е много рядък и бавно растящ вид невроендокринен тумор произхождащ от клетките на невроендокринната система.

В някои случаи могат да се появят и метастази. Карциноидните тумори могат да засегнат йеюнума, белия дроб, илеума, апендикса и цекума. Локализациите обикновенно са свързани с определени карциноидни синдроми.

Например около 1% до 2% от всички ракови заболявания на белите дробове са карциноиди. Това означава, че има около 2 000 до 4 000 новодиагностицирани белодробни карциноидни тумори само в САЩ всяка година.

Карциноидните тумори всъщност се развиват по-често в храносмилателния тракт, отколкото в белите дробове. Само около 2 от 10 карциноидни тумора започват в белите дробове.

Клинична картина

Докато повечето карциноиди са безсимптомни през естествения жизнен цикъл на човека, то за тяхното откритие благоприятстват случайни събития които не са свързани въобще с карциноид.

За всички видове карциноиди се считат, че имат злокачествен потенциал.

Около 10% от тях секретират прекомерни нива на редица хормони, най-вече на серотонин (5-НТ), което може да доведе до:

  1. Зачервяване (самия серотонин не предизвиква зачервяване). Потенциалните причинители на карциноиден синдром са: брадикинини, простагландини, тахикинини, субстанция Р.
  2. Диария;
  3. Хрипове;
  4. Коремни спазми;
  5. Периферни отоци.

Увеличените нива на серотонин могат да предизвикат ниацинов дефицит, като по този начин да се развият: дерматит, деменция, разстройство.

Това съзвездие от симптоми се нарича карциноиден синдром или (ако има остра фаза) карциноидна криза. От време на време,  могат да се появят кръвоизливи, които също могат да се включат към симптомите.

Най-честите места за възникването на карциноид са  тънките черва, особено илеума. Карциноидните тумори са най-често срещаните злокачествени заболявания на апендикса.  Също така може да възникнат от яйчника или тимуса.

Други места за възникването на карциноидите:

Стомашно-чревен тракт:
Карциноидни тумори са т.нар. апудоми, които възникват от енетерохромафинните клетки в стомаха.  Над две трети от карциноидните тумори се намират в стомашно-чревния тракт.

Бял дроб
Карциноидни тумори също могат да възникнат и в белите дробове.

Белодробните карциноиди могат да бъдат диагностицирани и при хора в млада възраст. Средната възраст обаче при диагностицирането е около 45 години за типични карциноиди и 55 години за атипични карциноиди.

Метастазиране
Метастазите от карциноид може да доведат до карциноиден синдром. Това се дължи на производството на много вещества,  включително серотонин, който се освобождават в системната циркулация, и които могат да доведат до симптоми като изброените по-горе.

Смята се, че в по-малко от 6% от тези пациенти ще се развие карциноиден синдром, а 50% от тях могат да имат и сърдечно увреждане. Карциноидът като цяло може да окаже влияние върху растежа на миоцитите.

Лечние
Хирургично и химиотерапевтично.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Карциноми