Онкология и Изкуствен интелект

Карцином на маточните тръби

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.03.2019

Епидемиология

Първичните злокачествени тумори на яйцепроводните тръби са редки. По-често се установява карциномът. У нас заболяват по няколко жени годишно (от 2 до 9).

От сарком на яйцепроводните тръби заболяват по една-две жени годишно.

Етиология

Етиологичните фактори не са изяснени. Спорно е значението на хроничните банални възпалителни процеси и на туберкулозата на аднек-сите.

Карциномът се наблюдава най-често у жени над 40-годишна възраст, но са описани и случаи при съвсем млади жени.

Морфологична картина

Карциномът най-често се локализира в дисталната част на тръбите.

Хистологичната картина се представя от карцином, който повтаря устройството на маточната лигавица и има папиларен характер.

Дървовидно разклонените папили са покрити с кубичен или нисък цилиндричен епител с различно изразен атипизъм; когато атипизмът е слаб и не се обръща внимание върху инфилтративните прояви по отношение стената на тръбата, диференцираният папиларен карцином може да имитира хипер-пластичен процес в лигавицата (например при възпалителни изменения на маточните тръби и по-специално при туберкулозата).

Когато карциномът, на маточните тръби е по-недиференциран, папиларният строеж се заличава.

В тези случаи клетъчният атипизъм е много по-силно изразен.

Тубарният карцином се отличава преди всичко с местен инфилтрати,вен растеж, след което настъпват условия за имплантиране на ракови клетки в перитонеума, яйчниците; имплантационни метастази могат да настъпят и в маточната кухина.

Тубарният карцином показва склонност към метастазира-не по лимфен път (илиачни, лумбални лимфни възли) а в късните стадии на развитие – и по кръвен път – най-често в черния дроб.

Клинична картина

В началото ракът на яйцепроводните тръби не предизвиква смущения. По-късно, когато луменът на тръбата се изпълни с туморна маса или със секрет, могат да се появят коликообразни болки от страната на засегнатата тръба.

Те се дължат на контракции на тубарната мускулатура. В някои случаи се наблюдава hydrops tubae profluens — тубарният кръвенист секрет (понякога с кехлибарен цвят) изтича през маточната кухина във влагалището наведнаж в сравнително обилно количество.

Общото състояние на болните се повлиява обикновено, когато туморът се е разпространил в съседните органи, перитонеума или е дал далечни метастази.

Диагноза

Поставя се трудно. Отначало симптомите на първичния рак на яйцепроводните тръби не се различават от възпалителните заолявания на аднексите.

В повечето случай поставянето на диагнозата при операция предприета с цел да се екстирпират заболелите аднекси.

Значение за диагнозата има възрастта.

Находката от гинекологичното изследване е същата както при възпалителните процеси на аднексите.

Обаче ако при повторни изследвания на по-възрастни жени се установи нарастване на аднексиалния тумор и се установи секреция на серозна, жълтеникава, кехлибарена течност, трябва да се породи съмнение за първичен рак на тръбата.

Цитологичното изследване на флуора и евентуално на пунктата от cavum Dоuglasi може да допринесе за изясняване на диагнозата.

При разпространение на процеса в перитонемума се появява асцит, който в началото е малък, но в него могат да се открият туморни клетки.

 Лечение

При тубарния карцином то е хирургично, лъчево и цитостатично.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Карциноми