Онкология и Изкуствен интелект

Карцином на ендометриума (Endometrial cancer)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
09.03.2019

Карцином на ендометриума, Endometrial cancer

Етиология

Причините за възникване на ендометриалния карцином не са изяснени. Известни са някой рискови изменения на маточната лигавица и общи фактори, но липсва свързващото звено за преминаване към злокачественост. Във всички статисики се отбелязва, че най-застрашени са жените в климактериума и менопаузата.

Морфологична структура

Карциномите, който водят началото си от ендометриума са по правило жлезисти. Те показват различия в своята диференциация. Добре диференцираните карциноми често трудно се разграничават от жлезистата хиперплазия.

Подреждането на жлезите „гръб в гръб“ с изчезване на стромната преграда между тях и хиперхромността на жлезистите епители са характерни белези за поставяне на диагнозата ендометриален карцином.

Различават се 3 степени на диференциация. Високодиференцираните карциноми I-ва степен се развиват по-бавно от карциномите от II и III-та степен.

Ендометриалните карциноми имат склонност първо да инфилтрират миометриума, след което по лимфен и хематогенен път дават метастази в регионалните лимфни възли.

Клинична картина

Основните симптоми са гениталното кървене, различни форми на флуор и болката. Често тези симптоми са късни, особено кървенето, което е израз на некроза и разпад на тумора.

За разлика от карцинома на маточната шийка, при който кървенето е признак на напреднал процес, при ендометриалния карцином то дълго време може да предхожда възникването на злокачествения тумор.

Ендометриалния рак често се предхожда от такива състояния като жлезисто-кистозна хиперплазия, аденоматоза, полипоза или ендометрит, чийто симптоми се покриват до голяма степен със симптомите на карцинома, разликата е само в характера на кървенето.

Кървенето има атипичен характер. В началото е оскъдно с кафеникав цвят, консистенция на паста или е по-обилно, воднисто. При напреднал карциномен процес кръвозагубата е обилна, кръвта е ясна със съсиреци.

При жени в менопауза независимо от характера на кървенето при интактна шийка винаги трябва да се подозира наличие на ендометриален карцином. Флуорът често е симптом при карцином на ендометриума.

Обикновенно предхожда кръвотечението и е резултат от лимфорея. Бялото течение може да бъде обилно понякога със или без примес на слуз, оскъдно слузно, слузно-гнойно или гнойно със или без примес на кръв.

Болките са характерен симптом при напреднал стадий на туморното заболяване.

Причина за болките са маточните контракции, които се провокират от дразненето на маточните стени от страна на разрастналия се тумор, от насъбрали се слуз, кръв, гной или разпадни продукти.

Диагноза

Тъй като карцинома на ендометриума не е достъпен за оглед и директна палпация, а данните от гинекологичния палпаторен статус са недостатъчни и некатегорични, трябва да се извърши пробен кюретаж и хистологично изследване на извадения материал.

Най-добре е да се извърши т.нар. сепарирано абразио- абразио на цервикалния канал с лъжичковидна кюрета без предварителна дилатация.

Важен метод при диагностиката е хистероскопията. В някой случай може да се ползва цитологичен метод, но той не е така ефикасен.

Диференциална диагноза

Редица доброкачествени изменения на маточната лигавица могат да наподобяват ендометриален карцином.

За разграничаването им от карцинома могат да се използват хистерографията, хормоналното изследване и други методи, но само хистологичния материал от пробно абразио е решаващо за дигнозата. ДД със сарком на ендометриума е само хистологична.

Понякога при значителна пиометра, съпровождаща ендометриалния карцином, ДД с киста на яйчника е трудна.

Лечение

1.Оперативно лечение;
2.Лъчелечение;
3.Химиолечение.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Карциноми