Онкология и Изкуствен интелект

Карцином на горната устна

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.03.2019

Ракът на горната устна се установява значително по-рядко, отколкото ракът на долната устна – по наши данни съотношението е 1 към 24. Наблюдава се по-често в по-млада възраст и при жените.

Най-честите преканцерози са левкоплакията и десквамативните и глан-дуларни хейлити. Профилактичните мероприятия са идентични с профилактичните мероприятия при рака на долната устна.

Морфологична картина

Ракът на горната устна най-често е спиноцелуларен с различна степен на клетъчна диференциация. По-често се срещат недиференцираните форми.

Туморът проявява тенденция към по-бърз растеж и по-често метастазиране в подчелюстните, предушните и шийните лимфни възли.

Клинична картина

Могат да се развият всички клинични форми, които се наблюдават при рака на долната устна. Най-често туморът представлява овална, плътна лезия с кератинова повърхност. Понякога се наблюдава дълготрайна ерозия с бавен инфилтративен растеж.

По-неблагоприятно протичат улцеро-инфилтративните форми със засягане на подлежащите тъкани и по-чести и ранни лимфни метастази.

Лечение

Провежда се по принципите,прилагани при рака на долната устна.

Прогноза

Тя е много добра при начални форми (при Т1, Т2) без метастази в лимфните възли, но общо с по-ниска 5- и 10-годишна преживяемост в сравнение с рака на долната устна.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Карциноми