Онкология и Изкуствен интелект

Кардиотоксичност при онкоболни

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Кардиотоксичността се отнася до неблагоприятните ефекти от лечението на рак, особено химиотерапията и лекарствата за таргетна терапия, върху сърдечно-съдовата система. Тези лечения могат да имат вредни ефекти върху сърцето и кръвоносните съдове, което води до различни сърдечно-съдови усложнения. Кардиотоксичността е сериозен проблем в медицинската онкология поради потенциалното й въздействие върху здравето на пациента и резултатите от лечението.

Има различни видове кардиотоксичност, свързани с лечението на рак:

1.Индуцирана от антрациклини кардиотоксичност: Антрациклините, като доксорубицин и даунорубицин, са често използвани лекарства за химиотерапия. Те могат да причинят кардиотоксичност, като увреждат клетките на сърдечния мускул и засягат способността на сърцето да изпомпва ефективно кръвта. Индуцираната от антрациклини кардиотоксичност може да се прояви като застойна сърдечна недостатъчност, аритмии или увреждане на миокарда.

2.Кардиотоксичност, свързана с HER2-насочената терапия: HER2-насочените терапии, като трастузумаб (Herceptin), пертузумаб и адо-трастузумаб емтанзин (T-DM1), са подобрили значително резултатите при пациенти с HER2-положителен рак на гърдата. Въпреки това, тези лекарства могат да увеличат риска от сърдечна дисфункция и сърдечна недостатъчност, особено когато се използват в комбинация с антрациклини.

3.Кардиотоксичност, свързана с инхибитора на тирозин киназата: Инхибиторите на тирозин киназата (TKIs), като иматиниб, сунитиниб и дазатиниб, са често използвани таргетни терапии за различни видове рак. Някои TKI могат да повлияят на сърдечно-съдовата система, като причинят хипертония, левокамерна дисфункция или удължаване на QT интервала, което може да доведе до аритмии.

4.Индуцирана от радиация кардиотоксичност: В определени случаи лъчетерапията за гръдни или медиастинални тумори може да доведе до кардиотоксичност. Може да причини възпаление, фиброза и увреждане на сърдечните клапи, коронарните артерии и сърдечния мускул, което води до състояния като перикардит, инфаркт на миокарда или клапна дисфункция.

Мониторингът и управлението на кардиотоксичността в медицинската онкология включва няколко стратегии:

Изходни и серийни сърдечни оценки: Пациентите могат да бъдат подложени на изходни сърдечни оценки, включително ехокардиография или сърдечни изображения, за да се установи тяхната сърдечна функция преди започване на лечението. Редовното проследяване на сърдечната функция по време на лечението помага за откриване на ранни признаци на кардиотоксичност.

Кардиопротективни лекарства: В някои случаи могат да се предписват кардиопротективни лекарства, като инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитори) или бета-блокери, за да се намали рискът от кардиотоксичност или да се управляват нейните ефекти.

Модификация или прекъсване на лечението: В зависимост от тежестта на кардиотоксичността може да са необходими модификации на лечението, като намаляване на дозата, прекъсване на лечението или преминаване към алтернативни терапии, за да се предпази сърцето, като същевременно се лекува ракът.

Сърдечна рехабилитация и промени в начина на живот: Програмите за сърдечна рехабилитация и промени в начина на живот, включително редовни упражнения, здравословна за сърцето диета, спиране на тютюнопушенето и управление на стреса, могат да бъдат от полза за поддържане на сърдечното здраве по време и след лечение на рак.

Като цяло, управлението на кардиотоксичността в медицинската онкология изисква тясно сътрудничество между онколози, кардиолози и други здравни специалисти. Целта е да се балансира ефективността на лечението на рак, като същевременно се минимизира рискът от сърдечно-съдови усложнения и се оптимизира дългосрочното сърдечно здраве на преживели рак.

Източници на информация:

  1. „Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines“ by Zamorano et al. (2016) – This article provides clinical practice guidelines from the European Society for Medical Oncology (ESMO) on the cardiovascular toxicity associated with chemotherapy, targeted agents, and radiotherapy. It covers risk assessment, prevention, monitoring, and management strategies for cardiotoxicity in oncology.
  2. „Cardiotoxicity of anticancer treatments: Epidemiology, detection, and management“ by Curigliano et al. (2016) – This review article provides an overview of the epidemiology, detection, and management of cardiotoxicity induced by various anticancer treatments, including chemotherapy and targeted therapies. It discusses risk factors, cardiac monitoring techniques, and the role of cardioprotective medications.
  3. „Cardiotoxicity of cancer therapy“ by Yeh et al. (2004) – This seminal review discusses the mechanisms, clinical manifestations, risk factors, and management of cardiotoxicity associated with various cancer treatments. It covers both traditional chemotherapy agents and targeted therapies, highlighting the importance of early detection and cardioprotective strategies.
  4. „Prevention and monitoring of cardiac dysfunction in survivors of adult cancers: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline“ by Armenian et al. (2017) – This clinical practice guideline from the American Society of Clinical Oncology (ASCO) provides recommendations for the prevention and monitoring of cardiac dysfunction in adult cancer survivors. It covers risk stratification, cardiac assessment, and strategies for surveillance and management of cardiac dysfunction.
  5. „Cardio-oncology: Progress in diagnosis and treatment of cardiac dysfunction“ by Plana et al. (2014) – This review article focuses on the progress made in the diagnosis and treatment of cardiac dysfunction in cancer patients. It discusses cardiac imaging techniques, biomarkers, and therapeutic approaches for the prevention and management of cardiotoxicity.
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака