Онкология и Изкуствен интелект

Как можем да разберем дали химиотерапията работи?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

С изключение на адювантната химиотерапия, при която няма вече видим рак, ефективността на химиотерапията върху раковите клетки се измерва по отношение на „отговорa„, който е постигнат по време на лечението.

Техниките за наблюдение на „отговорите“ могат да бъдат много подобни на тестовете (изследванията), използвани за диагностициране на рак.

Ето и някой примери:

1.Бучка или тумор, включваща лимфни възли, могат да бъдат усетени и измерени външно чрез физикален преглед;

2.Някои разположени във вътрешността на тялото ракови тумори ще се изобразят при рентгеново или КАТ сканиране и могат да бъдат измерени с много голяма точност

3.Могат да бъдат извършват определени кръвни изследвания, показващи функцията на органите.

4.Туморен маркер може да се направи за някои видове рак, като там има определни особености с които пациентите трябва да бъдат запознати

Независимо от използвания тест – дали ще бъде кръвен или за туморен маркер, той ще се повтаря на определени интервали, така че резултатите да  могат да се сравняват с по-ранни тестове от същия тип и да се направи конкретен анализ за тяхното „движение“ във времето.

Как се определя „отговорът“?

Реакцията на лечението на рака се определя по няколко начина:

1.Пълен отговор. Тогава тумора изчезва напълно и няма данни за заболяване. Туморния маркер (ако е приложим) може да попадне в нормалните граници за заболяването.

2.Частичен отговор. Туморът се е свил с определен процент, но болестта си остава. Туморния маркер (ако е приложим) може да е спаднал, но доказателства за заболяването си остават.

3.Стабилна болест.Туморът нито е нарастнал, нито се е свил. Количествено на заболяването не се е променило. Туморен маркер (ако е приложимо) не се е променил
значително.

4.Прогресия на заболяването. Туморът е нараснал, отколкото преди лечението. Туморния маркер (ако е приложим) може да показва, че има повишаване.

Кога се измерва отговорът?

За ново диагностициран пациент, на когото е предписана химиотерапия за раково заболяване, се определя броят на курсовете на лечение. Например онкологът ще  предпише определен брой химиотерапевтични цикли въз основа на протокола за лечение.

Реакциите могат да бъдат измерени по време на химиотерапията, но като цяло броят на циклите
не се променя, освен ако туморът на нарастне. Ако той расте, химиотерапията вероятно ще бъде спряна или променена с добавянето на различни лекарства.

За пацеинт, който е имал рецидив или напреднало заболяване, може да не се предписва определен брой цикли. По-скоро могат да се приложат 2-3 цикъла и след това да се оцени  отговорът.

Ако заболяването е стабилно или се свива, може да се назначи допълнителна химиотерапия, докато се поддържат реакции, при условие че токсичността  на химиотерапията е поносима. Като цяло, за измерване на отговора са необходими минимум 2-3 цикъла на химиотерапия. Един цикъл химиотерапия може да не е  достатъчен за оценка на неговата ефективност.

Източник на информация:

1.http://chemocare.com/chemotherapy/what-is-chemotherapy/how-to-tell-if-chemotherapy-is-working.aspx

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака