Онкология и Изкуствен интелект

Какво трябва да знаем за имунотерапията?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Бързото развитие на биологичната наука, носи след себе си множество благонадежни молекули, които могат да се използват за лечение на онкологичните заболявания. Такъв пример за лечение на тези заболявания е имунотерапията. Молекулите, които са използват там днес са голяма надежда за много хора. Като всяко ново вещество, обаче е добре да знаете, че те не са всесилни и не се използват за всички настояни ракови заболявания. Внедряването им в клиничната практика обикновенно е дълъг и труден процес, изискващ години научни приложения.

Прочети още: Странични ефекти от имунотерапията

Какво обаче трябва да знаем, за имунотерапията?

Раковата клетка, като биологична едница, не се различава, коренно много от „нормалната“ клетка в човешкия организъм.

Макар, че постоянно да се откриват нови данни, колко различни могат да бъдат тези клетки, от гледна точка на евлюцията, те са си напълно нормални клетки с всички необходими приспособления за това.

Оттук следва да обозначим следното:

Имунотерапията, наричена още и биологична терапия, е вид лечение на раковите заболявания, което повишава естествената защита на организма за борбата му с рака. Счита се, че този вид лечение на раковите заболявания е много по-изчистен и прецизен в сравнение със стандартната химиотерапия.

Имунотерапията може да действа чрез:

1.Спиране или забавяне на растежа на раковите клетки;

2.Спиране на раковите клетки да се разпространят в други части на тялото;

3.Подпомага имунната система да сработи по-добре при унищожаване на раковите клетки;

Съществуват няколко вида имунотерапия, включително:

1.Моноклонални антитела;

2.Неспецифични имунотерапии;

3.Терапия с онколитични вируси;

4.Т-клетъчна терапия;

5.Ваксини срещу рак.

Моноклонални антитела
Когато имунната система на тялото открие чужд нашественик, то тя произвежда антитела. Антителата са протеини, които се борят с инфекцията.

МА са специфичен вид терапия, и са произведени в лабораторни условия. Те могат да бъдат използвани по най-различни начини. Например, МА могат да бъдат използвани като таргетна терапия за блокиране на даден анормален протеин в раковата клетка.

Моноклоналните антитела могат също така да се използват и като имунотерапия. Например, някои МА могат да се прикрепят към специфични протеини върху раковите клетки. Това маркира клетките, така че имунната система да ги намери, разпознае като чужди и да ги унищожи.

Други видове антитела действат чрез освобождаване на определени „спирачки“ на имунната система, така че тя да може също да унищожи раковите клетки. Пътищата PD-1 / PD-L1 и CTLA-4 са критично важни за способността на имунната система да контролира растежа на раковите клетки.

Тези пътища често се наричат чек-пойт. Раковите клетки използват тези пътища, за да „избягат“ от имунната система. Самата имунна система реагира срещу рака, като блокира тези пътища със специфични антитела, наречени чек-поийнт инхибитори (или инхибитори на контролните точки). След като имунната система е в състояние да ги намери и разпознае, то следва отговор които може да спре или забави растежа на рака.

Следните примери са за чек-пойнт инхибитори одобрени за лечение на определени онкологичи заболявания:

1.Ипилимумаб (Yervoy)

2.Ниволумаб (Opdivo)

3.Пембролизумаб (Keytruda)

4.Атезолизумаб (Tecentriq)

5.Авелумаб (Bavencio)

6.Дурвалумаб (Imfinzi)

Неспецифични имунотерапии

Подобно на моноклоналните антитела, неспецифичните имунотерапии също помагат на имунната система да унищожи раковите клетки. Повечето неспецифични имунотерапии могат да се дават след -или по едно и също време с други лечения на раковите заболявания, като неспецифична химиотерапия или лъчетерапия. Въпреки това, съществуват и някои неспецифични имунотерапии, които се дават като основно лечение за определени ракови заолявания.

Ето пример за, две неспецифични имунотерапии:

1.Интерферон.

Интерфероните помагат на имунната система да се бори с раковите заболявания и може да забави растежа на раковите клетки. Произведени в лабораторни условия, са интерферон алфа- (Roferon-A [2a], Intron A [2b], Alferon [2a]). Това е и най-често срещаният тип интерферон, използван при лечение на рак. Страничните ефекти от лечението с него могат да включват грипоподобни симптоми, повишен риск от инфекции, обриви и изтъняване на косата.

2.Интерлевкини.

Интерлевкините помагат на имунната система да произвежда клетки, които разрушават раковите такива. Пример за такъв в интерлевкин-2, IL-2 или алдеслевкин (пролейкин). Използва се за лечение на рак на бъбреците и рак на кожата, включително меланом. Честите странични реакции при лечението с IL-2 включват повишаване на телесното тегло и ниско кръвно налягане. Някои хора могат също да изпитат и грипоподобни симптоми.

Терапия с онколитични вируси
Терапията с онколитични вируси използва генно модифицирани вируси, за да убива раковите клетки. Логиката им е следната: 1. инжектиране на вируса в тумора. 2.Навлизане на вируса в раковите клетки и създаване на копия. 3.Унищожаване на туморните клетки. 4.Освобождаване на специфични вещества, наречени антигени в организма. 5.Задействане на имунната система която се насочва към всички други останали ракови клетки в тялото, които имат същите антигени по повърхността си. 6. Вирусът не навлиза в здрави клетки.

През 2015 г. е одобрена първата онколитична вирусна терапия за лечение на меланом. Вирусът, използван при лечението, се нарича талимоген лагерпарепвек (Imlygic), или T-VEC. Вирусът е генетично модифицирана версия на херпес симплекс (който причинява херпес). Обикновенно се инжектира T-VEC директно в областта на меланома, които хирургът не може да отстрани. Хората получават поредица от инжекции, докато не се премахнат всички области с меланомни клетки.

Страничните ефекти могат да включват:

1.Умора

2.Треска

3.Гадене

4.Грипоподобни симптоми

Изследват се и други онколитични вируси за различни видове рак.Те са още във фаза на клинични проучвания. Също такасе  тестват и вируси в комбинация с други лечения, като химиотерапия.

Т-клетъчна терапия

Т-клетките са имунни клетки, които се борят с инфекцията в човешкия организъм. При Т-клетъчната терапия, някои Т -клетки се отстраняват от кръвта на пациента. След това тези клетки се обработват в лаборатория, така че имат специфични характеристики. НА практика всичко около тези клетки се върти около рецепторите позволяващи им да разпознават раковите клетки. Променените вече Т-клетки се връщат обратно в тялото на пациента. Там те намират и унищожават раковите клетки. Или CAR-терапия.

Използването на Т-клетки за терапия е много ефективно при лечението на определени видове ракови заболявания на кръвта. Все още се търсят и изучават и други начини за модифициране на Т клетките които да участват в лечението и на други видове онкологични заболявания.

Ракови ваксини

Ваксините срещу рак са друг метод, който се използва за борбас тези заболявания. Ваксината излага имунната система на антиген. Това предизвиква имунната система да разпознае и унищожи този антиген или всичко свързано с него. Има 2 вида ваксини срещу рак: ваксини за превенция и ваксини за лечение.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака