Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Тарцева?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tarceva-epar-product-information_bg.pdf

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства