Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Процедура 08 (Онкология) при онкоболни

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със злокачествени солидни тумори и злокачествени хематологични заболявания на прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия.

При отчитане като основна диагноза се кодира Z08.2 и втора диагноза:МКБ – кодът на заболяването, за което се провежда прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

Изискване:

1. При пациенти с перорална химиотерапия при заболявания на кръвта и кръвотворните органи, амбулаторнатата процедура се счита за завършена при извършване на две диагностични процедури с кодове 89.07(96090-00) и 90.59. При пациенти с миелоидна левкемия (рубрика С 92) на прицелна перорална терапия, амбулаторната процедура се счита за завършена при извършване на две процедури – едната задължително е 89.07(96090-00), а втората – 91.80(91880-01) или 91.90(91916-01).

2. Амбулаторната процедура при пациенти със солидни тумори се счита за завършена след провеждане на две диагностични процедури, от които едната задължително е 90.59, а другата – контролно образно изследване. Терапевтичният отговор и писмената експертна препоръка за продължаване, корекция или преустановяване на лечението се отразяват в медицинската документация.

Лечебното заведение не може да отчита кодове 91.80 (91880-01) и 91.90 (91916-01) като АПр № 8 и АПр № 27 на един пациент в един отчетен период. Включването на пациентите по амбулаторната процедура става след приключени три курса на лечение.

Проведената АПр № 08 се отчита минимум на тримесечен период.

Повече за Процедура 08 в Онкологията може да прочетете ТУК:nrd-za-meditsinskite-deynosti-prilozhenie-18-ambulatorna-protsedura-8

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака