Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Процедура № 6 (Онкология)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:

– С00- С 97,
– D00- D 09
– D37- D 48,
– D55 – D68
– D69.3
– D75.1

Изискване: Амбулаторната процедура се счита за завършена след провеждане на две процедури: задължителна диагностична процедура е **90.59 и една терапевтична процедура, които се отразяват в медицинската документация на пациента.
Диагностична процедура 90.59 се извършва в ЛЗБП или КОЦ, изпълнител на АПр № 6.

Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

Диагностична процедура 90.59 може да бъде проведена в същото лечебно заведение в срок до 5 дни преди провеждане на процедура АПр № 6.

Лечение по тази АПр се предприема след провеждане на АПр 5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“ и издаване на решение от Обща онкологична комисия/ Клинична комисия по хематология за системно лекарствено лечение.

Повече информация ТУК:nrd-za-meditsinskite-deynosti-prilozhenie-18-ambulatorna-protsedura-6

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака