Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Процедура № 5 (Онкология)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Амбулаторната процедура включва дейности и услуги от обхвата на Общата клинична онкологична комисия, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“ по отношение на заболявания с МКБ кодове – C00-C80, D00-D09; D37-D44.

1.1. медицинската специалност „Медицинска онкология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“ и на медицинската специалност „Лъчелечение“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Лъчелечение“ или от обхвата на медицинската
специалност „Нуклеарна медицина“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ или

1.2. медицинската специалност „Медицинска онкология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“ или на медицинската специалност „Лъчелечение“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Лъчелечение“ или на медицинската специалност „Нуклеарна медицина“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ и медицинската
специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия;

Повече информация можете да получите ТУК:nrd-za-meditsinskite-deynosti-prilozhenie-18-ambulatorna-protsedura-5

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака