Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Леналидомид?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)

Леналидомид Accord 2,5 mg твърди капсули

Желатинови твърди капсули размер „5“, с дължина приблизително 11,0 mm до 11,8 mm, сиво капаче и непрозрачно бяло тяло, с надпис „LENALIDOMIDE“, отпечатан върху капачето в черно и „2,5 mg“, отпечатано върху тялото в зелено, съдържащи бял до почти бял прах.
Леналидомид Accord 5 mg твърди капсули

Желатинови твърди капсули размер “5”, с дължина приблизително 11,0 mm до 11,8 mm, непрозрачно бяло капаче и тяло, с надпис “LENALIDOMIDE”, отпечатан върху капачето в черно и „5 mg“, отпечатано върху тялото в зелено, съдържащи бял до почти бял прах.

Леналидомид Accord 7,5 mg твърди капсули
Желатинови твърди капсули размер “4”, с дължина приблизително 14,0 mm до 14,8 mm, непрозрачно виолетово капаче и непрозрачно бяло тяло, с надпис “LENALIDOMIDE”, отпечатан върху капачето в черно и „7,5 mg“, отпечатано върху тялото в зелено, съдържащи бял
до почти бял прах.

Леналидомид Accord 10 mg твърди капсули

Желатинови твърди капсули размер “3”, с дължина приблизително 15,4 mm до 16,2 mm, зелено
капаче и непрозрачно бяло тяло, с надпис “LENALIDOMIDE”, отпечатан върху капачето в
черно и „10 mg“, отпечатано върху тялото в зелено, съдържащи бял до почти бял прах.
Леналидомид Accord 15 mg твърди капсули

Желатинови твърди капсули размер “2”, с дължина приблизително 17,4 mm до 18,2 mm,
непрозрачно оранжево капаче и непрозрачно бяло тяло, с надпис “LENALIDOMIDE”,
отпечатан върху капачето в черно и „15 mg“, отпечатано върху тялото в зелено, съдържащи бял
до почти бял прах.

Леналидомид Accord 20 mg твърди капсули
Желатинови твърди капсули размер “1”, с дължина приблизително 19,0 mm до 19,8 mm, непрозрачно зелено капаче и непрозрачно бяло тяло, с надпис “LENALIDOMIDE”, отпечатан върху капачето в черно и „20 mg“, отпечатано върху тялото в зелено, съдържащи бял до почти
бял прах.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lenalidomide-accord-epar-product-information_bg.pdf

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака