Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Китрил?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

То съдържа лекарственото вещество гранизетрон под формата на гранизетрон хидрохлорид. Китрил принадлежи към групата лекарства, наречени антагонисти на 5-хидрокситриптаминовите рецептори (5-НТ3), които действат като антиеметици (лекарства против повръщане).

За какво се използва Kytril?

Това лекарство може да потисне желанието за повръщане или повръщането и е особено полезно, когато трябва да провеждате лечение с лекарства, които може да предизвикат гадене или повръщане;

При възрастни Китрил инжекционен/инфузионен разтвор се използва за потискане на желанието за повръщане или повръщането след хирургическа операция;

При деца Китрил инжекционен/инфузионен разтвор се използва за потискане на желанието за повръщане или повръщането след някои видове лечение, напр. химиотерапия или лъчелечение.

2.  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КИТРИЛ

Обърнете специално внимание при употребата на Китрил

Ако на някой от следващите въпроси отговорите с ДА, кажете на лекуващия си лекар или на медицинската сестра ПРЕДИ да Ви приложат лекарството. Вместо него може да Ви се даде друго лекарство.
– Алергични ли сте към Китрил или някое подобно лекарство (други антагонисти на 5-НТ3_рецепторите, като ондансетрон)?
– Казвал ли Ви е лекар, че червата Ви не работят добре?
– Имате ли болки в корема или чувствате ли го опънат или подут?
– Бременна ли сте или мислите ли, че сте бременна?
– Кърмите ли?
– Имате ли тежък запек?

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар, преди да започнете да вземате Китрил, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
При изследвания на здрави лица не са намерени данни за взаимодействия между Китрил и циметидин или лоразепам.
Китрил е прилаган без проблеми при хора едновременно с бензодиазепини, невролептици и противоязвени продукти, често предписвани заедно с антиеметично лечение.

Освен това, Китрил не е показал взаимодействие с лекарства, предписвани за лечение на рак, предизвикващи повръщане (т.нар. еметогенна противоракова химиотерапия).

При пациенти, лекувани едновременно с лекарствени продукти, за които е известно, че удължават QT-интервала и/или имат аритмогенно действие, едновременната употреба с Китрил може да доведе до клинични последствия.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство._
Не трябва да Ви се дава това лекарство, ако сте бременна или ако кърмите, освен ако лекуващият лекар не Ви го препоръча специално.

Шофиране и работа с машини

Не са известни ефекти на продукта върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КИТРИЛ?

Лекарството ще Ви се приложи от лекуващия лекар или медицинската сестра:
При възрастни с бавна интравенозна инжекция, разреден до обем от 5 ml, приложен в продължение на 30 секунди;

При деца под формата на интравенозна инфузия, разреден в 10 до 30 ml течност, приложен в продължение на повече от пет минути.

Китрил обикновено се прилага преди лекарството или хирургическата операция, които може да предизвикат повръщане, въпреки че може да се даде и след това, за да се спре евентуалното повръщане.
Обичайната доза е:

При възрастни 1 mg преди операцията. Същата доза може да се даде и след операцията, за да спре повръщането. Не трябва да се дават повече от 2 mg за един ден;
При деца 0,04 mg за всеки килограм (kg) телесно тегло (до 3 mg) за предотвратяване на повръщането преди химиотерапията или лъчелечението.

Например, на дете с тегло 20 kg ще се даде 0,8 mg Kytril. Същата доза може да се даде и след лечението, за да спре повръщането. Не трябва да се дават повече от 2 дози за 24 часа;
При пациенти в напреднала възраст не се налага корекция на дозата;
При пациенти с чернодробно или бъбречно увреждане не се налага корекция на дозата.

Ако сте приели повече от необходимата доза или сте пропуснали да приемете Китрил
Тъй като лекарят или сестрата ще Ви поставят инжекция, малко е вероятно да Ви се даде твърде голямо количество или да пропуснете доза.

Ако обаче сте притеснени, говорете с лекуващия си лекар или сестрата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.    ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Китрил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Може да почувствате главоболие, запек (движението на червата е затруднено и ходите нередовно или със затруднение), но обикновено тези симптоми са леки.

Понякога може да се появят и алергични реакции. Уведомете лекаря си, ако получите обрив или сърбеж. Трябва веднага да кажете на лекаря, ако получите задух или оток на лицето. Тези реакции са редки, но трябва да се лекуват спешно.
Ако си изследвате кръвта, уведомете лекаря, че Ви е даден Китрил, защото понякога той предизвиква промени в чернодробните функционални тестове.

Както и при други лекарства от този клас, при употребата на Китрил се съобщават случаи на изменения в ЕКГ, включително удължаване на QT-интервала. Тези ЕКГ промени с Китрил са леки и обикновено без клинична значимост.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.    КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КИТРИЛ?

Срокът на годност на Китрил инжекционен/инфузионен разтвор е 3 години.
Не използвайте Китрил след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарят или сестрата ще проверят дали тази дата не е отминала. Разтворът трябва да се използва незабавно след разреждане.

След отварянето на ампулата, тя трябва да се използва до 24 часа.
Да не се съхранява над 30°С. Да не се замразява.
Да се съхранява в оригиналната опаковка. Съхранявайте на място, недостъпно място.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Китрил?

Китрил инжекционен/инфузионен разтвор съдържат лекарственото вещество гранизетрон. Всяка ампула от 1 ml съдържа 1 mg гранизетрон под формата на хидрохлорид в 1 ml стерилен разтвор. Ампулите от 1 mg се произвеждат в опаковка по 5.
Вашето лекарство съдържа също и неактивни съставки.

Те са лимонена киселина монохидрат, натриев хлорид и вода за инжекции. Всеки милилитър съдържа 3,54 mg натрий.

Как изглежда Китрил и какво съдържа опаковката?

Китрил се произвежда в ампули от 1 ml от прозрачно стъкло, в опаковки по 1, 5 или 10 във външна картонена кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Рош България ЕООД, ул.“Бяло поле“ №16, София 1618, България

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства