Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Залтрап (Zaltrap)?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Какво представлява Zaltrap и за какво се използва?
Zaltrap е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни с метастатичен колоректален рак (рак на дебелото черво, който се е разпространил в други части на организма), при които лечението въз основа на друго лекарство, оксалиплатин, не действа или ракът се влошава. Zaltrap си използва заедно с FOLFIRI, което е лечение, комбиниращо лекарствата
иринотекат, 5-флуороурацил и фолинова киселина.
Лекарството съдържа активното вещество афлиберсепт(aflibercept).
Как се използва Zaltrap?
Zaltrap се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се бъде наблюдавано от лекар с опит в прилагането на лекарства против рак.
Zaltrap се прилага като инфузия (вливане) във вена в продължение на един час при доза от 4 mg на килограм телесно тегло. След това се прилага лечението FOLFIRI. Този цикъл на лечение се повтаря на всеки две седмици до влошаване на заболяването или ако пациентът не може да
понася лечението. Лечението трябва да се прекрати, отложи или е възможно да се наложи адаптиране на дозата при пациенти, които развиват определени нежелани лекарствени реакции.
Как действа Zaltrap?

Активното вещество в Zaltrap, афлиберсепт, е протеин, който се свързва с фактора за съдов ендотелиален растеж (VEGF) и фактора за растеж на плацента (PlGF) – вещества, които циркулират в кръвта и предизвикват растеж на кръвоносните съдове. Като се свързва с VEGF и PlGF, афлиберсепт спира техния ефект. В резултат на това раковите клетки не могат да развиват
собствено кръвоснабдяване и са лишени от кислород и хранителни вещества, което помага за забавяне на растежа на туморите.

Какви ползи от Zaltrap са установени в проучванията?

Zaltrap е изследван в едно основно проучване, обхващащо 1 226 пациенти с метастатичен колоректален рак, които не са показали отговор на лечение въз основа на оксалиплатин. Zaltrap се сравнява с плацебо (фалшиво лечение), когато се добавя към FOLFIRI. Основната мярка за ефективност е средната продължителност на живота на пациентите след лечението.
В това проучване Zaltrap е по-ефективен, отколкото плацебо, за увеличаване на преживяемостта на пациентите: пациентите, лекувани със Zaltrap плюс FOLFIRI, живеят средно 13,5 месеца, докато пациентите, лекувани с плацебо и FOLFIRI, живеят средно 12,1 месеца.

Какви са рисковете, свързани със Zaltrap?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Zaltrap в комбинация с FOLFIRI (които могат да засегнат повече от 20 на 100 пациенти) са левкопения и неутропения (ниски нива на бели кръвни клетки, в това число видът, който се бори с инфекции), диария, протеинурия (белтък в урината), повишени нива на чернодробни ензими в кръвта (аспартат и аланин трансаминази), стоматит (възпаление на устата), умора, тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцити), хипертензия (високо кръвно налягане), загуба на тегло, намален апетит, епистаксис (кървене от носа), болка в корема, дисфония (нарушение на говора), увеличение на креатинина в кръвта (маркер за бъбречни проблеми) и главоболие. Най-честите нежелани лекарствени реакции, които водят до постоянно прекратяване на лечението, са проблеми с циркулацията, включващи хипертензия, инфекции, умора, диария, дехидратация, стоматит, неутропения, протеинурия и белодробен емболизъм (съсирек в кръвоносен съд, снабдяващ белите дробове).
Въпреки че лекарства, съдържащи същото активно вещество, се предлагат под формата на инжекция в окото, Zaltrap не трябва да се инжектира в окото, тъй като не е разработен за такава употреба и може да причини локално увреждане.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства