Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Афатиниб (Джиотриф, Giotrif)?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
12.03.2019

GIOTRIF е лекарство, което съдържа активното вещество афатиниб.

То блокира действието на група белтъци, наречени семейство ErbB (включително EGFR [рецептор на епидермалния растежен фактор или ErbBl], HER2 [ErbB2], ErbB3 и ErbB4).

Тези белтъци участват в растежа и разпространението на раковите клетки, и може да са засегнати от изменения (мутации) в гените, които ги произвеждат.

Чрез блокиране действието на тези белтъци, това лекарство може да потисне растежа и разпространението на раковите клетки.

Това лекарство се използва самостоятелно за лечение на възрастни пациенти, страдащи от конкретен вид рак на белите дробове (недребноклетъчен рак на белия дроб), който се характеризира с промяна (мутация) в гена на EGFR.

GIOTRIF може да Ви бъде предписано като първо лечение или ако предходната Ви химиотерапия не е била достатъчна.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете GIOTRIF
Не приемайте GIOTRIF:

ако сте алергични към афатиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство:

ако сте жена, ако теглото Ви е под 50 kg или ако имате проблеми с бъбреците. Ако някое от изброените условия се отнася за Вас, Вашият лекар може да Ви наблюдава по-внимателно, защото нежеланите реакции може да се проявят по-силно.

Не се препоръчва лечение с това лекарство, ако страдате от тежко бъбречно заболяване;
ако сте имали белодробно възпаление (интерстициална белодробна болест);
ако имате проблеми с черния дроб.

Възможно е Вашият лекар да направи някои чернодробни изследвания.

Не се препоръчва лечение с това лекарство, ако страдате от тежко чернодробно заболяване;
ако сте имали проблеми с очите, напр. тежка форма на сухота в очите, възпаление на прозрачната обвивка на предната част на окото (роговица) или ранички, засягащи външната част на окото, или ако носите контактни лещи;
ако сте имали проблеми със сърцето.

Възможно е Вашият лекар да реши да Ви наблюдава по-внимателно.

Незабавно информирайте Вашия лекар докато приемате това лекарство:

ако получите диария. Важно е лечението на диарията да започне при появата на първите симптоми;
ако получите обрив по кожата.

Важно е лечението да се започне рано;
ако внезапно се появи или се влоши задух, евентуално с кашлица или висока температура. Това може да са симптоми на възпаление на белия дроб (интерстициална белодробна болест), което може да застраши живота Ви;

ако внезапно се появят или се влошат зачервяване и болка в очите, повишено сълзене, замъглено зрение и/или чувствителност към светлина. Може да е необходимо спешно лечение.
Вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции“.

Деца и юноши

Няма проучвания на GIOTRIF при деца и юноши. Не давайте това лекарство на деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и GIOTRIF

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително билкови лекарства и лекарства, отпускани без рецепта.

По-специално, ако се приемат преди GIOTRIF, следните лекарства могат да повишат нивата на GIOTRIF в кръвта и оттам риска от възникване на нежелани реакции.

Поради това те трябва да се приемат колкото е възможно по-отдалечено във времето от GIOTRIF. Това означава за предпочитане 6 (за лекарства, приемани два пъти дневно) или 12 часа (за лекарства, приемани един път дневно) преди или след GIOTRIF:

ритонавир, кетоконазол (освен в шампоан), итраконазол, еритромицин, нелфинавир, саквинавир, които се използват за лечение на различни видове инфекции;
верапамил, хинидин, амиодарон, които се използват при сърдечни проблеми;
циклоспорин А, такролимус – лекарства, които влияят на имунната система.
Следните лекарства могат да намалят ефективността на GIOTRIF:

карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, които се използват за лечение на припадъци;
жълт кантарион (Hypericum perforatum), билково лекарство за лечение на депресия;
рифампицин, антибиотик за лечение на туберкулоза.
Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни кога да приемате тези лекарства.

GIOTRIF може да повиши нивата в кръвта на други лекарства, включително, но не само:

сулфасалазин, което се използва за лечение на възпаление / инфекция;
розувастатин, което се използва за понижаване на холестерола.
Информирайте Вашия лекар преди да приемете тези лекарства заедно с GIOTRIF.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Не трябва да забременявате докато сте на лечение с това лекарство.

Ако е възможно да забременеете, използвайте подходящи средства за предпазване от забременяване по време на лечението и поне 1 месец след като сте приели последната доза от това лекарство, тъй като е възможно да има риск за увреждане на плода.

Ако забременеете докато приемате това лекарство, незабавно съобщете на Вашия лекар.

Вашият лекар ще реши дали лечението Ви трябва да продължи.
Ако планирате бременност след като сте приели последната доза от това лекарство, Вие трябва да се посъветвате с Вашия лекар, тъй като организмът Ви може да не е отделил напълно лекарството.

Кърмене

Не трябва да кърмите докато приемате това лекарство, тъй като не може да се изключи възможен риск за кърмачето.

Шофиране и работа с машини

Ако получите симптоми, свързани с лечението, които засягат зрението Ви (напр. зачервяване и/или дразнене на очите, сухота в очите, сълзене, чувствителност към светлина) или способността Ви за концентрация и реакция, за Вас е препоръчително да не шофирате и да не работите с машини докато тези нежелани реакции отминат (вж. Точка 4 „Възможни нежелани реакции“).

GIOTRIF съдържа лактоза

Това лекарство съдържа захар, наречена лактоза монохидрат. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с лекаря си преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате GIOTRIF
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка
Препоръчителната доза е 40 mg всеки ден.
Възможно е Вашият лекар да адаптира (да повиши или понижи) дозата, в зависимост от това как понасяте това лекарство.

Кога да приемате GIOTRIF

Важно е да приемате това лекарство без храна.
Приемайте това лекарство най-малко 1 час преди хранене.
Ако вече сте се нахранили, изчакайте поне 3 часа преди да приемете това лекарство.
Приемайте това лекарство веднъж дневно, приблизително по едно и също време всеки ден. По този начин по-лесно ще запомните да приемате това лекарство.
Не чупете, не дъвчете и не разтрошавайте таблетката.

Поглъщайте таблетката цяла, с чаша негазирана вода.

GIOTRIF трябва да се приема през устата. Ако се затруднявате да погълнете таблетката, разтворете я в чаша негазирана вода. Не трябва да използвате други течности. Пуснете таблетката във вода, без да я разтрошавате, и от време на време разбърквайте, не повече от 15 минути, докато таблетката се разпадне на много малки частици.

Изпийте течността веднага.

След това напълнете чашата отново с вода и я изпийте, за да се уверите, че сте приели цялото количество от лекарството.
Ако не можете да преглъщате и Ви е поставена стомашна сонда, Вашият лекар може да предложи лекарството да Ви се дава през сондата.

Ако сте приели повече от необходимата доза GIOTRIF
Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт. Може да се увеличат нежеланите реакции и затова Вашият лекар може да прекъсне лечението Ви и да предприеме поддържащо лечение.

Ако сте пропуснали да приемете GIOTRIF
Ако приемът на следващата Ви доза е след повече от 8 часа, приемете пропуснатата доза веднага щом си спомните.
Ако приемът на следващата Ви доза е след по-малко от 8 часа, не приемайте пропуснатата доза и приемете следващата доза в обичайното време. След това продължете да приемете таблетките редовно, в обичайното време.
Не вземайте двойна доза (две таблетки наведнъж вместо една), за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема GIOTRIF
Не спирайте приема на това лекарство, без да се консултирате с Вашия лекар. Важно е да приемате това лекарство всеки ден, толкова време, колкото Ви е предписал Вашият лекар. Ако не приемате това лекарство както Ви е предписал лекарят Ви, Вашият рак може да нарасне отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, GIOTRIF може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Свържете се с Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите някоя от посочените по-долу сериозни нежелани реакции. В някои случаи може да се наложи лекарят да прекъсне лечението и да намали Вашата доза или да спре лечението:

Диария (много често, може да засегне повече от 1 на 10 души). Ако диарията продължи повече от 2 дни или ако е по-сериозна, тя може да причини обезводняване (често, може да засегне до 1 на 10 души), ниско ниво на калий в кръвта (често) и влошаване на бъбречната функция (често).

Диарията може да се лекува. При първите признаци за диария, започнете да пиете много течности. Свържете се незабавно с Вашия лекар и започнете подходящо лечение против диария колкото може по-скоро.

Трябва да имате на разположение лекарство против диария преди да започнете приема на GIOTRIF;
Обрив по кожата (много често).

Важно е лечението на обрива да започне рано. Съобщете на Вашия лекар, ако се появи обрив. Ако лечението против обрив не помага и обривът се влошава (например, ако кожата Ви се бели или по нея се образуват мехури), трябва веднага да съобщите на Вашия лекар.

Той може да реши да преустанови лечението Ви с GIOTRIF.

Обрив може да се появи или да се влоши по части на тялото, които са изложени на слънце.

Препоръчва се предпазване от слънцето със защитно облекло и слънцезащитен крем;
Възпаление на белия дроб (нечесто, може да засегне до 1 на 100 души), наречено „интерстициална белодробна болест“. Веднага съобщете на Вашия лекар, ако възникне или внезапно се влоши задух, евентуално придружен с кашлица или висока температура;

Дразнене или възпаление на очите. Може да възникне дразнене или възпаление на очите (конюнктивит / кератоконюнктивит възниква често, а кератит – нечесто). Съобщете на Вашия лекар, ако възникнат или се влошат очни симптоми, като болка, зачервяване или сухота в очите.
Свържете се Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите някой от посочените по-горе симптоми.

Посочените по-долу други нежелани реакции също са били съобщавани:
Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

афти и възпаление в устата;
инфекция на ноктите;
понижен апетит;
кръвотечение от носа.
Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

болка, зачервяване, подуване или лющене на кожата на дланите и ходилата;
повишени нива на чернодробните ензими (аспартат аминотрансфераза и аланин аминотрансфераза), при изследване на кръвта;
възпаление на лигавицата на пикочния мехур, придружено с парещо усещане при уриниране и честа, неотложна нужда за уриниране (цистит);
извращение на вкуса (дисгеузия);
болка в стомаха, нарушено храносмилане, киселини;
възпаление на устните;
понижаване на телесното тегло;
хрема;
мускулни спазми;
висока температура.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате GIOTRIF
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, торбичката и блистера след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага и светлина.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа GIOTRIF
Активното вещество е: афатиниб. Всяка филмирана таблетка съдържа 40 mg афатиниб (под формата на дималеат).
Другите съставки са: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза (E460), колоиден безводен силициев диоксид (E551), кросповидон тип А, магнезиев стеарат (E470b), хипромелоза (E464), макрогол 400, титанов диоксид (E171), талк (E553b), полисорбат 80 (E433), индиго кармин (E132) алуминиев хидроксид.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства