Онкология и Изкуствен интелект

Какво е значението на ROR гените за хронобиологията?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Терминът „ROR гени“ се отнася до група гени, които играят значителна роля в хронобиологията, която е изследване на биологичните ритми и тяхната регулация. ROR означава Retinoic Acid Receptor-Related Orphan Receptor.

При бозайниците има три ROR гена: RORα, RORβ и RORγ. Тези гени кодират транскрипционни фактори, които са протеини, които регулират експресията на други гени. ROR гените участват в регулирането на различни физиологични процеси, включително контрола на циркадните ритми, имунната функция, метаболизма и развитието.

1.Циркадни ритми: ROR гените са от решаващо значение за регулирането на циркадните ритми, които са приблизително 24-часови биологични цикли, които управляват различни аспекти на физиологията и поведението. Те взаимодействат с други гени и протеини, за да контролират експресията на часовниковите гени, които управляват циркадния часовник. ROR протеините могат да активират или потиснат експресията на целевите гени, участващи в регулирането на циркадния ритъм.

2.Имунна функция: ROR гените също играят роля в регулирането на имунната система. Те участват в развитието и функционирането на имунните клетки, включително Т клетките и естествените клетки убийци (NK). Известно е, по-специално, че RORγ регулира развитието на специфична подгрупа от имунни клетки, наречени Th17 клетки, които участват в защитата срещу определени патогени и автоимунни заболявания.

3.Метаболизъм: ROR гените влияят върху метаболизма и енергийната хомеостаза. Те участват в регулирането на гените, участващи в метаболизма на липидите и холестерола, метаболизма на глюкозата и диференциацията на адипоцитите (мастните клетки). Нарушаването на регулацията на ROR гените може да допринесе за метаболитни нарушения като затлъстяване, диабет и дислипидемия.

4.Развитие: По време на ембрионалното развитие ROR гените участват в различни процеси, включително развитието на тъканите и органите. Те играят роля в развитието на невроните, развитието на скелета и органогенезата.

Разбирането на функциите на ROR гените е важно за разкриването на молекулярните механизми зад биологичните ритми, имунните отговори, метаболизма и развитието. Изследванията върху тези гени предоставят представа за регулирането на тези процеси и могат да имат отражение в различни области, включително хронобиология, имунология, метаболизъм и биология на развитието.

Източници на информация:

  1. „Regulation of circadian behaviour and metabolism by REV-ERB-α and REV-ERB-β“ by Sato et al. (2004) – This study investigates the role of RORα and RORβ in regulating circadian behavior and metabolism in mice. It demonstrates that these genes function as key regulators of the circadian clock.
  2. „The orphan nuclear receptor RORα is a negative regulator of the inflammatory response“ by Ruan et al. (2009) – This research article focuses on RORα and its role in immune regulation. It shows that RORα acts as a negative regulator of the inflammatory response by inhibiting the expression of pro-inflammatory genes.
  3. „The nuclear receptor RORα is a critical regulator of Th17 cell differentiation“ by Yang et al. (2008) – This study investigates the role of RORα in the development of Th17 cells, a specific subset of immune cells. It demonstrates that RORα is essential for the differentiation of Th17 cells and the production of their signature cytokines.
  4. „Regulation of adaptive immunity by the nuclear hormone receptor RORγ“ by Jetten (2009) – This review article discusses the role of RORγ in regulating adaptive immunity. It highlights the involvement of RORγ in the development and function of T cells, particularly Th17 cells, and its impact on immune responses.
  5. „The orphan nuclear receptor RORγt directs the differentiation program of proinflammatory IL-17+ T helper cells“ by Ivanov et al. (2006) – This influential study identifies RORγt as a key transcription factor that drives the differentiation of Th17 cells. It provides important insights into the molecular mechanisms underlying Th17 cell development and their role in autoimmune diseases.
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака