Онкология и Изкуствен интелект

Какви са симптомите на коронавирусна инфекция при онкоболни пациенти?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

След появата на SARS-CoV2, и обхваналата цялото земно кълбо пандемия, все повече започват да се повдигат въпроси, какво да правят пациенти от някой определени групи, които и преди пандемията са имали определени хронични заболявания. Таква група са онкопациентите, които провеждат или не определено лечение за тяхното заболяване.

Основния въпрос, който стой пред тях и техните близки е: По-тежко ли може да протече инфекцията с коронавирус при пациентите с онкологични заболявания?

Тук трябва да отбележи, че все още има малко и понякога противоречиви данни, за протичането на инфекцията при онкопациенти. На този етап, обаче може да се каже, че като цяло протичането на коронавирусната инфекция, не протича по-различно при този вид пациенти (за добро или лошо). Даже в последния месец (към ноември 2020 г.) започват да излизат
данни, че пациенти които провеждат лечение за рак на простатата, са като че ли по-защитени от останалите онкопациенти и от основната група на пациенти въобще.

На какво може да се дължи този факт, засега не може да се отговори категорично, но финладско наблюдение (а и наблодението ми спед пациентите в стационара в Бургас),  потвърждават тази тенденция.

Друг въпрос е: Онкопациенти с коронавирусна инфекция, по-продължително ли прекарват самото заболяване? Пак няма категоричен отговор, който да се даде. Като цяло не се различават от общата популация.

И все пак,ако можем да обобщим, симптомите на COVID-19 при пациентите с рак са същите като при общата популация. Интересното е, че пациентите, лекувани със стероиди, могат да потиснат развитието на симпто
като треската, например.

Честите симптоми при коронавирусна инфекция включват:

1.Треска;
2.Кашлица – обикновено суха непродуктивна кашлица;
3.Умора;
4.Миалгия (мускулни болки);
6.Главоболие;
7.Задух;
8.Някои пациенти съобщават за стомашно-чревни симптоми (гадене, диария).

Симптомите обикновено се появяват в рамките от 2 до 14 дни след зарязяването, въпреки че новите данни показват, че някои хора, заразени с болестта, са заразни дори и преди да развият симптоми.

Източник на информация:

1.https://news.cancerconnect.com/treatment-care/cancer-patients-covid-19-what-you-need-to-know-and-how-to-reduce-your-risks-E-lSV5d9mk6w6hphSlU–g

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
COVID-19/Онко