Онкология и Изкуствен интелект

Информация за пациентите започващи химиотерапия за рак на белия дроб в КОЦ-Бургас

I.Bivolarski
I.Bivolarski
08.03.2019

Административна част

Следвате следната последователност:

Оперативна интервенция->Хистология->Регистрация в Онкоболница->Общ онкокомитет->Дата за започване на лечение->Провеждане на стадиращи изследвания->Стартиране на лечението->Провеждане на лечението по определена схема->Завършване на лечението->Проследяване на ефекта от лечението

Ако сте преминали фибробронхоскопия (ФБС), някаква гръдна операция (торакотомия) или каквато и да е друга инвазивна интервенция в гръдния кош с поставена с хистологична диагноза, най-общо казано за рак на белия дроб, то трябва да преминете още няколко стъпки до започването на химиотерапевтично лечение.

Понякога диагноза може да се постави и с цитология (ако се вземе храчка или някакъв смив, но не е много показателна).

Лечението на рака на белия дроб се провежда в зависимост от генетичните и хистологични резултати, които са били открити от патолога и стриктно описани под номер и дата в епикризата.

С тази епикриза и вписаната с нея хистология се явявате в близката Онкоболница (като под Онкоболница, разбираме мястото където ще се проведе химио- или лъчетерапията.

Или където решите да се лекувате, а в нашия пример това е Комплексен Онкологичен Център-Бургас), където се провежда лечението, за регистрация и започване на същинското лечение.

Тук на този адрес, можете да се запознаете с телефонните номера на КОЦ-Бургас: http://onkobs.bg , имайте предвид, че запазването на час за Терапевтичния кабинет -101, се дава само всеки петък от 07:30 часа, сутринта на посочените на сайта телефони.

От административна гледна точка, има малки различия в различните Онкоболници в страната (частни, държавни, общински), но по-подробна информация можете да откриете, като разпитате за всяка конкретна стъпка съпътстваща Вашето лечение в самата болница.

Постъпили вече в Терапевтичния кабинет (за КОЦ-Бургас е кабинет 101), ще Ви бъде изготвена цялостна регистрация и ще преминете през Онкокомисия (съставена от различни по специалност лекари), които ще обсъдят Вашия конкретен случай, според генетиката, хистологията и стадия на заболяването.

В зависимост от всички тези фактори ще Ви бъде назначено лечение (било то химиотерапия, таргетна терапия, лъчетерапия, имунотерапия или каквото и де е било друго).

След като преминините този Общо онкологичен комитет, следващата стъпка ще е да Ви се дадене най-близката възможна дата за започване на лечение.

Имайте предвид, че започването на лечение е добре да е възможно най-скоро след като се възстановите от оперативната си процедура, която Ви е поставила хистологичната диагноза.

Преди да започнете химиолечението ще Ви бъдат проведени стадиращи образни изследвания.

Те ще ни покажат, в какъв стадий сте. Понякога пациентите идват изцяло стадирани, което е най-добрия вариант за тях, защото не се губи време за допълнителни провеждания на образни изследвания.

Хистологична и генетична част

Макар, че хистологията в епикризата да Ви е задължителна част от поставянето на правилното лечение, то много от пациентите не знаят, че техните хистологични препарати могат да се тестват за определени гени, което може да направи лечението много по-точно и в някои случаи по подходящо.

Това само при условие, че определените генетични изследвания отговарят на определени условия описани в медицинските стандарти в България!

Хистология

Хистологията на белодробния карцином може да бъде много сложна. Към момента могат да се определят около 50 хистологични варианта, но за Вас като пациенти трябва да ви е ясно, че грубо ги разделяме на две основни групи:

1.Недребноклетъчен карцином (плоскоклетъчен, аденокарцином и едроклетъчен) и

2.Дребноклетъчен карцином.

Карциномът на белия дроб може и да бъде сложна мозайка от няколко хистологични варианта. Това, което трябва да знаете, е че различните видове рак на белия дроб се лекуват с различни химиотерапевтични схеми (или таргетни такива, с изключение на Дребноклетъчния карциним, за когото към днешна дата няма таргетна или имунотерапия).

Генетични изледвания

Ако имате хистология, но нямате представа, дали тези препарати са изследвани и генетично, то тогава попитайте лекаря, които ви е провел оперативното лечение дали вашите хистологични препарати са изслевани и генетично в лицензирана лаборатория.

Ако не са изследвани, то Вие можете да ги изискате от хранилището в болницата, където се съхраняват и да ги донесете за изследване в КОЦ-Бургас. Обикновено резултатите са готови до 10-15 дни от изпращането им до лабораторията.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение