Онкология и Изкуствен интелект

Използването на аспирин може да подобри функцията на черния дроб след емболизация за хепатоцелуларен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
01.10.2019

Според изследване, публикувано в American Journal of Roentgenology, терапията с аспирин се свързва с подобрени резултати на чернодробна функция и преживяемостта след трансартериална емболизация за хепатоцелуларен карцином.

Данни

При ретроспективен преглед на 304-ма пациенти, при 42-те от тях с хепатоцелуларен карцином, приемащи аспирин по време на трансартериална емболизация, нивото  на билирубин е било по-ниско за: 1 ден (0,9 срещу 1,3, Р <0,001), 1 месец (0,9 срещу 1,2, Р = .048) и 1-година (0,8 срещу 1,0, P = .021) след емболизация.

Въпреки, че разликите в резултатите от тестовете за чернодробна функция при групите, приемащи и неприемащи аспирин, са били малки, стандартните биохимични  тестове за чернодробна функция са нечувствителни към ранни циротични промени.

Отбелязва се също, че малки промени в резултатите от тестовете на биохимична функция на черния дроб могат да подценят степента на чернодробно увреждане  след емболизация.

Като има се предвид, че употребата на аспирин не показва несъответствие в началната честота на отговор (88% срещу 90% пълен отговор или частичен отговор, P = .59),  средно време за прогресия на заболяването (6.2 спрямо 5.2 месеца, P = .42), начално място на прогресия ( P = .77) или процент от пациентите, умиращи поради  прогресия на заболяването (88% срещу 89%, P = 1.00), средната обща преживяемост след трансартериална емболизация при хепатоцелуларен карцином е била по-дълга в  групата на пациентите, приемащи аспирин (57 срещу 23 месеца, P = .008).

Изследването все пак е ретроспективно и може да има объркващи променливи, които да са причината за подобрената преживяемост сред пациентите, приемащи аспирин.

Заключението отбелязва, че употребата на аспирин се свързва с подобрени резултати на чернодробна функция и преживяемост след трансартериална  емболизация за хепатоцелуларен карцином. То не е свързано с различия при отговора или времето за прогресия.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60330?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars