Онкология и Изкуствен интелект

Изкуствен интелект на Google може да определи рак на гърдата по-точно от клиницистите (Част 2)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Продължение на Част 1-

Изкуствен интелект на Google може да определи рак на гърдата по-точно от клиницистите (Част 1)

Част 2

В сравнение със стандартната клинична практика в САЩ, където жените се преглеждат често, на всяка година, алгоритъмът е довел до почти  6% по-малко фалшиви сигнала. Във Великобритания, където пациентките се проверяват на всеки три години, алгоритъмът е довел до 1% по-малко фалшиви сигнала.


Фиг.1 Наборът от изображения A показва пример на случай на рак, пропуснат от всичките шестима „човешки“ експерти, но правилно идентифициран от AI. Наборът от
изображения B показва примерен случай на рак, уловен от всички шестима човешки експерти, но пропуснат от AI.

Алгоритъмът е бил по-добър от стандартната клинична практика, когато в отделна част от проучването изследователите са обучили инструмента върху  американска база от данни на сканирани снимки на гърдата и след това са го изпробвали върху извадка.

Алгоритъмът също така е спечелил директен тест, срещу шестима „човешки“ рентгенолози, на които е било възложено да интерпретират 500 случая  от американския тестов набор.

Важното е, че както е имало случаи в проучването, при което ИИ е забелязвал рак на гърдата, който човешките експерти са пропускали, е имало и случаи, при които
„човешките“ експерти са откривали заболяване, което е щяло да остане неоткрито от ИИ.

Изследователите не са били сигурни точно защо това се е случило, но не са били изненадани от това.

Има неща, в които тези модели и технологии наистина са добри и разбира се има и неща, в които рентгенолозите, които прекарват целия си живот в това, наистина са
добри.

Резултатите от изследването изглежда е показало, че ИИ има особено предимство, когато става дума за инвазивни ракови заболявания, които могат да бъдат  трудни за човешкото око. Не е бил документиран конкретен модел сред случаите, когато само човешките експерти са забелязали дадени заболяване.

Източник на информация:

1.https://www.statnews.com/2020/01/01/google-ai-breast-cancer-study/?utm_content=buffer284b1&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=facebook_organic&fbclid=IwAR1u4fip9B0JRzRWzakIc1-oKovOof5EwaxpSFYUXALVymA7-GMd7R6vAgw

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости