Онкология и Изкуствен интелект

Идентифицирани са протеини, свързани с кардиотоксичността, при лечението на рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Кардиотоксичността, (или увреждането на сърцето или сърдечно-съдовата система), възниква като неблагоприятен страничен ефект, свързан с много лекарства, особено тези,
използвани за лечение на рак. Въпреки че експертите отдавна признават връзката между кардиотоксичността и химиотерапията и лъчетерапията, по-новите лечения на
раковите заболявания като таргетни и имунотерапии също могат да доведат до кардиотоксичност.

Цитотоксичността, свързана с лечението на рак, може да се прояви като страничен ефекти като повишено кръвно налягане, сърдечна аритмия и дори сърдечна
недостатъчност. Всяка форма на кардиотоксичност може да повлияе отрицателно върху качеството на живот на онкопациентите. По този начин подходите за
контролиране на тези странични ефекти, като същевременно поддържат противораковата ефикасност на лечението, биха могли значително да облагодетелстват преживяемостта при рак.

Сърдечната недостатъчност възниква, когато индивидът изпитва затруднение във функцията на лявата или дясната камера. Лекарите използват техника, наречена сърдечен магнитен
резонанс (CMR), за да визуализират морфологията на вентрикулите и да оценят тяхната функция. Ново проучване, публикувано в Science Advances, изследва кои
протеини се свързват с уникални CMR измервания и сърдечни резултати, включително сърдечна недостатъчност, неисхемична кардиомиопатия, дилатативна
кардиомиопатия, предсърдно мъждене и коронарна болест на сърцето.

Изследователите са извършили проучване за асоцииране в целия геном (GWAS), подход, който им е позволил да намерят генетични варианти, свързани с висок риск от
развитие на кардиотоксичност. GWAS е оценила ДНК на над 36 000 пациенти със сърдечни заболявания, за да идентифицира генетични варианти, свързани с
характеристиките, наблюдавани при CMR изображения.

След това изследователите са използвали статистически подход, наречен цис-менделска рандомизация (MR), за да определят причинно-следствените връзки
между уникалните рискови фактори и развитието на кардиотоксичност. Изследователите са идентифицирали 33 протеина, свързани със сърдечни заболявания и CMR измервания.

Авторите предполагат, че тези протеини предоставят ценна информация за разработване на лекарства за сърдечно-съдови заболявания. Освен това, подобен анализ
може да подпомогне за цялостен скрининг на пациенти с рак, за да се идентифицират тези с висок риск от развитие на кардиотоксичност, свързана с
лечението му.

Лекарите биха могли да използват тази информация, за да информират планирането на лечението и да осигурят допълнителен
сърдечен мониторинг на лица с висок риск.

Източник на информация:

https://www.labroots.com/trending/cancer/25269/proteins-linked-cancer-treatment-related-cardiotoxicity-identified?fbclid=IwAR0wpG467S9OWxo1DrHlL7cWgg88SSTKiPcB9YSZz4-IhtKXmDVMcASOY4w

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака