Онкология и Изкуствен интелект

Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи- (МКБ С15-С26)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи
C15
Злокачествено новообразувание на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi
C15.0
Шийната част на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis
C15.1
Гръдната част на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis
C15.2
Коремната част на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis
C15.3
Горната трета на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis superioris
C15.4
Средната трета на хранопровода
Neoplasma malignum oesphagi, tertiae partis mediae
C15.5
Долната трета на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis inferioris
C15.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens
C15.9
Хранопровод, неуточнена част
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum
C16
Злокачествено новообразувание на стомаха
Neoplasma malignum gasteris
C16.0
Кардиа
Neoplasma malignum cardiae
C16.1
Дъно на стомаха
Neoplasma malignum basis gastricae
C16.2
Тяло на стомаха
Neoplasma malignum corporis gastrici
C16.3
Антрум на пилора
Neoplasma malignum antri pylori
C16.4
Пилор
Neoplasma malignum pylori
C16.5
Малка кривина на стомаха, неуточнена част
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris
C16.6
Голяма кривина на стомаха, неуточнена част
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris
C16.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха
Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens
C16.9
Стомах, неуточнена локализация
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum
C17
Злокачествено новообразувание на тънките черва
Neoplasma malignum intestini tenuis
C17.0
Дванадесетопръстник (дуоденум)
Neoplasma malignum duodeni
C17.1
Иеюнум
Neoplasma malignum jejuni
C17.2
Илеум
Neoplasma malignum ilei
C17.3
Дивертикул на Meckel
Neoplasma malignum diverticuli Meckel
C17.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва
Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens
C17.9
Тънки черва, неуточнена част
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum
C18
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)
Neoplasma malignum coli

Без ограничения на възрастта
Без ограничения на пола
C18.0
Цекум
Neoplasma malignum caeci
C18.1
Апендикс
Neoplasma malignum appendicis vermifomis
C18.2
Колон асценденс
Neoplasma malignum coli ascendentis
C18.3
Флексура хепатика
Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae
C18.4
Колон трансверзум
Neoplasma malignum coli transversi
C18.5
Флексура лиеналис
Neoplasma malignum flexurae coli lienalis
C18.6
Колон десценденс
Neoplasma malignum coli descendentis
C18.7
Колон сигмоидеум
Neoplasma malignum coli sigmoidis
C18.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво
Neoplasma malignum coli, limites transiens
C18.9
Дебело черво, неуточнена част
Neoplasma malignum coli, non specificatum
C19
Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis
C20
Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
Neoplasma malignum recti
C21
Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
Neoplasma malignum ani et canalis analis
C21.0
Анус, неуточнена локализация
Neoplasma malignum ani, non specificatum
C21.1
Анален канал
Neoplasma malignum canalis analis
C21.2
Клоакогенна зона
Neoplasma malignum zonae cloacae
C21.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал
Neoplasma malignum recti, ani et canalis analis limites transiens
C22
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища
Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum
C22.0
Карцином на черния дроб, първичен
Carcinoma hepatocellulare
C22.1
Карцином на интрахепаталните жлъчни пътища
Carcinoma cholangiocellulare
C22.2
Хепатобластом
Hepatoblastoma
C22.3
Ангиосарком на черния дроб
Angiosarcoma hepatis
C22.4
Други саркоми на черния дроб
Sarcomata hepatis alia
C22.7
Други уточнени карциноми на черния дроб
Carcinomata hepatis alia, specificata
C22.9
Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено
Neoplasma malignum hepatis, non specificatum
C23
Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур
Neoplasma malignum vesicae felleae
C24
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища
Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium
C24.0
Екстрахепатални жлъчни канали
Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici
C24.1
Ампула на Vater
Neoplasma malignum ampullae Vater
C24.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища
Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens
C24.9
Злокачествено новообразувание на жлъчните пътища, неуточнено
Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum
C25
Злокачествено новообразувание на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis
C25.0
Глава на панкреаса
Neoplasma malignum capitis pancreatis
C25.1
Тяло на панкреаса
Neoplasma malignum corporis pancreatis
C25.2
Опашка на панкреаса
Neoplasma malignum caudae pancreatis
C25.3
Панкреатичен канал
Neoplasma malignum ductus pancreatici
C25.4
Ендокринна част на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis endocrini
C25.7
Други части на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium
C25.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens
C25.9
Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum
C26
Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация
Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum et non satis definitorum
C26.0
Чревен тракт, неуточнена част
Neoplasma malignum tractus intestinalis, pars non specificata
C26.1
Далак
Neoplasma malignum lienis
C26.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система
Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens
C26.9
Неточно обозначени локализации на храносмилателната система
Neoplasma malignum systematis digestivi, loci non satis definiti
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака