Онкология и Изкуствен интелект

Злокачествени новообразувания на пикочната система (МКБ С64-С68.9)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
30.05.2019
 
Злокачествени новообразувания на пикочната система
C64
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче
Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens
C65
Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче
Neoplasma malignum pelvis renalis
C66
Злокачествено новообразувание на уретера
Neoplasma malignum ureteris
C67
 
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур
Neoplasma malignum vesicae urinariae
C67.0
Триъгълник на пикочния мехур
Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie
C67.1
Купол на пикочния мехур
Neoplasma malignum basis vesicae urinarie
C67.2
Латерална стена на пикочния мехур
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis lateralis
C67.3
Предна стена на пикочния мехур
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis anterioris
C67.4
Задна стена на пикочния мехур
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis posterioris
C67.5
Шийка на пикочния мехур
Neoplasma malignum colli vesicae urinarie
C67.6
Отвор на уретера (орифициум)
Neoplasma malignum ostii ureteris
C67.7
Урахус
Neoplasma malignum urachi
C67.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур
Neoplasma malignum vesicae urinariae, limites transiens
C67.9
Пикочен мехур, с неуточнена локализация
Neoplasma malignum vesicae urinariae, non specificatum
C68
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи
Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum et non specificatorum
C68.0
Уретра
Neoplasma malignum urethrae
C68.1
Парауретрални жлези
Neoplasma malignum glandulae paraurethralis
C68.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи
Neoplasma malignum organorum urinariorum, limites transiens
C68.9
Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено
Neoplasma malignum organi urinarii, non specificatum[supsystic-gallery id=0 position=center]
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака